Muzyczne komunikowanie się

29.40zł

Ewa Anna Zwolińska
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-196-0
s. 256, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

W ostatnich latach wiele miejsca w światowym piśmiennictwie zajmuje etnologia muzyki, a także prezentacja wyników badań, które ukazują znaczenie oddziaływań muzyki na rozwój kompetencji językowej małych dzieci. Jednocześnie twórczość muzyczna i zróżnicowane jej formy są przedmiotem badań i analiz antropologii kulturowej. Okazuje się, że warto więcej miejsca i czasu poświęcić na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Omawiana publikacja prof. Zwolińskiej wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego.

Opis produktu

W ostatnich latach wiele miejsca w światowym piśmiennictwie zajmuje etnologia muzyki, a także prezentacja wyników badań, które ukazują znaczenie oddziaływań muzyki na rozwój kompetencji językowej małych dzieci. Jednocześnie twórczość muzyczna i zróżnicowane jej formy są przedmiotem badań i analiz antropologii kulturowej. Okazuje się, że warto więcej miejsca i czasu poświęcić na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które […] poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Omawiana publikacja prof. Zwolińskiej wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego. […] Książka prof. Ewy Zwolińskiej będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy oraz inspiracji zarówno dla praktyków zajmujących się wychowaniem muzycznym, jak i dla osób pragnących brać udział  w tworzeniu nowych programów wychowania muzycznego. Może też stanowić lekturę uzupełniającą wiedzę dla studentów pedagogiki, psychologów oraz studentów wyższych szkół muzycznych zainteresowanych pogłębieniem swej wiedzy o społecznych aspektach muzyki.

Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Gałkowskiego