Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Podziemia. Konteksty kulturowe. Film
Tom 4

29.40zł

Daria Mazur
Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
ISBN 978-83-8018-191-5
Bydgoszcz 2018,
s. 214, oprawa miękka

Pozostałe tomy serii

Wstęp i spis treści – plik PDF

Proponowana książka służy odsłonięciu jak najszerszego spektrum odniesień dla kategorii podziemia, która rozpatrywana jest zarówno w realizacjach opartych na jej dosłownym znaczeniu, jak i symbolicznym, wraz z kulturowo utrwaloną metaforyką. Dobór tekstów zamieszczonych w monografii pozwolił na zaprezentowanie bogactwa kontekstów (politycznych, historycznych, społecznych, emocjonalnych, mentalnościowo-psychologicznych, kulturowych), w których podziemia mogą być postrzegane, definiowane, czy też redefiniowane. To propozycja panoramicznej wizji tytułowej sfery, jako efektu interdyscyplinarnej konfrontacji perspektyw specjalistów różnych dziedzin, przy jednoczesnym zachowaniu spójności proponowanego zbioru, wyrażającej się w jego antropologicznym charakterze.

Brak w magazynie

Opis produktu

Niniejsza monografia wraz ze zbiorem Podziemia. Literatura stanowi próbę wypełnienia badawczej luki i podjęcia wysiłku jak najpełniejszego rozpoznania sfery, którą znamionuje pewnego rodzaju nieprzystępność, nieprzejrzystość, zakrycie, obcość i stosunkowo nikła eksploracja, w porównaniu z innymi wymiarami przestrzennymi wpisanymi w egzystencję człowieka. Podziemia. Konteksty kulturowe, film poszerzają rozważania nad tytułową kategorią o odniesienia do pozaliterackich kontekstów i dziedzin sztuki (filmu, teatru, praktyk parateatralnych, architektury), a także do zjawisk z obszaru kultury popularnej; stąd też odmienne strategie, narzędzia metodologiczne, z których korzystali autorzy artykułów w niniejszym tomie.

Proponowana książka służy odsłonięciu jak najszerszego spektrum odniesień dla kategorii podziemia, która rozpatrywana jest zarówno w realizacjach opartych na jej dosłownym znaczeniu, jak i symbolicznym, wraz z kulturowo utrwaloną metaforyką. Dobór tekstów zamieszczonych w monografii pozwolił na zaprezentowanie bogactwa kontekstów (politycznych, historycznych, społecznych, emocjonalnych, mentalnościowo-psychologicznych, kulturowych), w których podziemia mogą być postrzegane, definiowane, czy też redefiniowane. To propozycja panoramicznej wizji tytułowej sfery, jako efektu interdyscyplinarnej konfrontacji perspektyw specjalistów różnych dziedzin, przy jednoczesnym zachowaniu spójności proponowanego zbioru, wyrażającej się w jego antropologicznym charakterze.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Podziemia. Konteksty kulturowe. Film
Tom 4”