Szkoła – Zawód – Praca,
nr 15/2018

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2018
s. 104, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści – plik PDF

Kolejny numer czasopisma zawiera artykuły ujęte w tradycyjną, przyjętą dla jego potrzeb strukturę. Zawarto w nim zarówno „Artykuły i rozprawy”, „Raporty z badań”, „Recenzje”, jak i „Sprawozdania i informacje”. Większość prezentowanych tekstów skupia się wokół zagadnień dotyczących edukacji.

Opis produktu

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej.

 

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 15/2018”