Szkoła – Zawód – Praca,
nr 16/2018

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2018
s. 114, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści – plik PDF

Kolejny numer półrocznika Szkoła ‒ Zawód ‒ Praca, w ramach którego publikujemy zarówno zagadnienia z zakresu pedagogiki pracy, jak i wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w tym pojemnym tytule.

Opis produktu

Pierwszą część numeru 16/2018, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwierają teksty poświęcone rozpatrywaniu pracy w różnych jej aspektach: Andrzej Zwoliński Próba określenia człowieka pracy z perspektywy katolickiej nauki społecznej; Ireneusz M. Świtała, Praca ludzka jako wyznacznik egzystencji człowieka ‒ wybrane aspekty; Magdalena Łuka Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej; Andrzej Szułczyński, Etos pracy ludzkiej w świetle katolickiej nauki społecznej a wyzwania dla emigracji polskiej w Unii Europejskiej; Marian Piekarski Aspekty pracy w programach preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W części tej znajdują się również artykuły Magdaleny Orlikowskiej i Anny Cholewy-Trybuły Trudności pedagogów specjalnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, a także Żanety Garbacik Stres w pracy nauczyciela.

W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski, wyprowadzone z autorskich analiz badawczych, zawarto w następujących tekstach: Kinga Witek Zachowania prospołeczne dziecka przedszkolnego w kontekście pracy nauczyciela; Katarzyna Ludwikowska Studiowanie pedagogiki – między masowością a poczuciem misji; Wojciech Czerski i Marlena Duda Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny – badania pilotażowe; Agnieszka Gerlach-Kaszyńska Opiekun osoby starszej delegowany do Niemiec – relacja z pracodawcą i relacja z podopiecznym; Tomasz Eliasz Wardzała Instytucjonalna aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością – analiza socjodemograficzna. Wybrane zagadnienia.

W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Praca zawodowa ‒ życie osobiste. Dysonans czy synergia?, którą przygotował Andrzej Radziewicz-Winnicki. Całość prezentowanych Czytelnikowi w tym numerze treści dopełniają „Sprawozdania i informacje” na temat: ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin 25‒26.10.2018 r. (Beata Jakimiuk); V konferencji z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Poznań 23‒24.10.2018 r. (Ewa Krause) oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej, Warszawa 30.11.2018 r. (Barbara Kowalczyk).

(Od Redakcji)

 

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 16/2018”