Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

27.30zł

Tatiana Grabowska
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-220-2
s. 166, oprawa miękka

Wstęp i spis treści

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłoniła autorkę do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.

Opis produktu

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłania do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Doświadczanie podmiotowości ujmowane jest jako stan, droga dochodzenia do samo dzielności, samostanowienia o sobie, poczucia sprawstwa, wiedzy o własnych potrzebach, zbierania doświadczeń w kierunku wszechstronnego rozwoju ku pełnej podmiotowości. Zjawisko zachodzące w rzeczywistości szkolnej ucznia (w sytuacjach szkolnych) to gotowość do budowania pozytywnych relacji z innymi, odwaga do ponoszenia konsekwencji za własne czyny a w rezultacie stawania się odpowiedzialnym i świadomym swych praw i obowiązków członkiem społeczeństwa. (…)

Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.

Ze wstępu