Właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych do zastosowań w drzewnictwie

25.20zł

Cezary Gozdecki
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-205-9
s. 192, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Praca dotyczy ważnego naukowo problemu wykorzystania drewna do projektowania nowych kompozytów o lepszych właściwościach fizyko-mechanicznych. Zastępowalność drewna i tworzyw drzewnych przez kompozyty drzewno-polimerowe stanowi jedną z ważniejszych metod racjonalnego wykorzystania biomateriałów w praktyce przemysłowej. Szczególnie jest to istotne w budownictwie, meblarstwie i wszelkiego rodzaju przedmiotach sztuki użytkowej eksponowanych w warunkach naturalnych. Szczególnie interesujące są te wyniki badań eksperymentalnych, znajdujące odbicie w wynikach obliczeń analitycznych, które podkreślają korzystne właściwości sprężyste nowych kompozytów drzewno-polimerowych i ich możliwości aplikacji w elementach konstrukcyjnych.

Opis produktu

Praca jest bardzo interesująca. Dotyczy ważnego naukowo problemu wykorzystania drewna do projektowania nowych kompozytów o lepszych właściwościach fizyko-mechanicznych. Zastępowalność drewna i tworzyw drzewnych przez kompozyty drzewno-polimerowe stanowi jedną z ważniejszych metod racjonalnego wykorzystania biomateriałów w praktyce przemysłowej. Szczególnie jest to istotne w budownictwie, meblarstwie i wszelkiego rodzaju przedmiotach sztuki użytkowej eksponowanych w warunkach naturalnych. (…) Szczególnie interesujące są te wyniki badań eksperymentalnych, znajdujące odbicie w wynikach obliczeń analitycznych, które podkreślają korzystne właściwości sprężyste nowych kompozytów drzewno-polimerowych i ich możliwości aplikacji w elementach konstrukcyjnych.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Smardzewskiego

Pracę charakteryzuje wysoka wartość merytoryczna między innymi ze względu na szeroki zakres przeprowadzonych oryginalnych badań oraz rolę porządkującą i wydatnie uzupełniającą wiedzę z zakresu właściwości sprężystych tworzyw drzewno-polimerowych. Tworzywa te stanowią dynamicznie rozwijający się segment materiałów o wszechstronnym zastosowaniu (praca ma również znaczenie aplikacyjne). Przedstawiona praca to istotny wkład Autora w rozwój dyscypliny drzewnictwo. Wkład tym bardziej cenny, że zawierający oryginalną metodykę badawczą, „przecierającą szlak” do kolejnych badań z tego zakresu. Opracowanie to ma również walory dydaktyczne wzmocnione przez zawarty przegląd modeli właściwości sprężystych materiałów.

Z recenzji dr. hab. inż. Pawła Kozakiewicza