Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

25.20zł

Izabela Plieth-Kalinowska
Adam Musielewicz
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-239-4
s. 136, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: EBOOK  ibuk.pl Spis treści – plik PDF

W książce zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów.

Opis produktu

W opracowaniu zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów.

Po tę książkę mogą sięgnąć nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także studenci wszystkich kierunków społecznych. Jest niezwykle potrzebna środowisku pedagogicznemu. W szczególności polecam ją wszystkim osobom pracującym w placówkach pomocowych, edukacyjnych i wychowawczych. Poruszone w niej kwestie stanowią istotny głos w dyskusji na temat sposobów organizacji wsparcia społecznego i instytucjonalnego dzieciom z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

dr hab. Remigiusz Kijak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego