Argument z ukrytości

27.30zł

John L. Schellenberg
przełożył i wstępem opatrzył Ryszard Mordarski
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-266-0
s. 216, oprawa miękka,

seria Studia z analitycznej filozofii religii 

do kupienia też w formie elektronicznej: ibuk.plSpis treści – plik PDF

W ostatnich dwudziestu latach pojawił się w filozofii nowy argument przeciwko istnieniu Boga. Niektórzy nazwali go argumentem z boskiej ukrytości, chociaż ja preferuję węższą i mniej mylącą nazwę: argument z ukrytości. Podstawowa teza tego argumentu głosi, że istnienie Boga nie pobudza naszej wiary tak, jak powinno pobudzać w świecie stworzonym przez Boga. W wielu miejscach, w różnych czasach i dla wielu ludzi istnienie Boga stanowiło raczej fakt o niejasnym znaczeniu, a zgodnie z argumentem z ukrytości skłania to do przypuszczenia, że istnienie Boga nie jest w ogóle faktem. To, co tutaj chcę zrobić, to dostarczyć przejrzystej, krótkiej, ale zdecydowanej obrony argumentu z ukrytości oraz wyjaśnić szerszemu kręgowi odbiorców powiązane z nim zagadnienia a zwłaszcza jasno odróżnić argument z ukrytości od problemu zła i wesprzeć roszczenie do tego, aby ów argument brać pod uwagę w dyskusjach teizmu z ateizmem. Po trzech wstępnych rozdziałach czytelnik napotka ostrożne wywody zmierzające do pełnego wyjaśnienia, czym jest argument z ukrytości i dlaczego się nim zajmujemy (od tłumacza)

Opis produktu

John L. Schellenberg – kanadyjski filozof; wykładowca Mount Saint Vincent University oraz Faculty of Graduate Studies w Dalhousie University w kanadyjskim Halifax (Nova Scotia). Doktorat z filozofii zdobył w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a i Terence Penelhuma. Sławę w kręgach analitycznych filozofów religii przyniosła mu książka Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1993.

Prezentowana czytelnikowi polskiemu książka Argument z ukrytości jest popularną wersją poprzedniej pracy, opublikowaną w 2014 roku. Oprócz tego Schellenberg napisał trylogię z filozofii religii: Prolegomena to a Philosophy of Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005; The Wisdom to Doubt. A Justification to Religious Skepticism, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007; The Will to Imagine. A Justification to Skeptical Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2009. Inną chętnie czytaną książką, prezentującą przyszłe perspektywy religii ultymistycznej, jest The Evolutionary Religion, Oxford University Press, 2013. Rozwijany przez niego argument z ukrytości Boga na rzecz ateizmu doczekał się szerokiej debaty w środowisku filozoficznym, której owocem jest m.in. książka: Divine Hiddenness: New Essays, eds. Daniel Howard-Snyder and Paul Moser, Cambridge: Cambridge University Press, 2002

Pomimo wszystkich kontrowersji, które może wywołać lektura niniejszej książki, jest ona bez wątpienia przykładem rzetelnej roboty filozoficznej. Schellenberg pokazuje, na czym polega w praktyce praca analitycznego filozofa religii. Jego wywody są uporządkowane metodycznie i zdyscyplinowane intelektualnie. Można je zatem potraktować jako przykład ćwiczenia intelektualnego z filozofii religii. Przy takim podejściu możemy najwięcej skorzystać z tej książki. Nasze myślenie mogą inspirować bowiem poglądy nie do końca prawdziwe, o ile nie są przedstawione w sposób chaotyczny, mętny i nieprecyzyjny. Toteż nawet jeśli nie zgodzimy się z konkluzjami Schellenberga, to dzięki ścisłości wywodów oraz jasnej i wzorowej argumentacji, jego książka może być dla nas szkołą dobrego myślenia filozoficznego. (fragment wstępu)