Doświadczanie audiacji

29.40zł

Ewa Anna Zwolińska
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-250-9
s. 196, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: EBOOK ibuk.pl Spis treści – plik PDF

Książka ta jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności.  Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy.

Opis produktu

[…] Książka Ewy A. Zwolińskiej Doświadczanie audiacji jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności. […] Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy. Z całą pewnością opisane zagadnienia wymagają interdyscyplinarnego podejścia, ponieważ o myśleniu nie można mówić bez uwzględnienia tego, co w ostatnich kilkunastu latach odkryli psychologowie i inni specjaliści zajmujący się ludzkim zachowaniem. […] O tej książce należy myśleć jako o pomoście, dzięki któremu można analizować swój audiacyjny potencjał. Prezentuje ona osobiste rozumienie doświadczania audiacji i w żadnym razie nie stanowi uniwersalnej (powszechnej) wersji, gdyż ze względu na naturę audiacji (muzycznego myślenia) taki model prawdopodobnie nigdy nie powstanie. To, co autorka ma do powiedzenia, jest tylko wprowadzeniem do możliwych sposobów doświadczania audiacji. […] Główną tezę książki można streścić w zdaniu, że audiacja stanowi ciągłą grę między wnikliwym umysłowym analizowaniem i praktycznym stosowaniem, czyli konstruowaniem abstrakcyjnych (wyobrażeniowych) teorii i doświadczaniem audiacji w konkretnych sytuacjach.

Z Wprowadzenia