Miasto i jego mieszkańcy.
Język – obraz – stereotyp

29.40zł

Małgorzata Święcicka
Bydgoszcz 2019
ISBN 97883-8018-254-7
s. 278, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plWstęp i spis treści

Małgorzata Święcicka jest uznaną i cenioną socjolingwistką. Jej prace cechują: solidna podstawa materiałowa, jasność naukowego wywodu, a przede wszystkim – świadomość metodologiczna. Tak jest także w przypadku monografii Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp. Składają się na nią artykuły wcześniej już opublikowane, ale rozproszone w rozmaitych źródłach, teraz zaś zebrane, poprzedzone wstępem stanowiącym swoiste credo autorki, a zakończone nie tylko wnioskami, ale i nakreśleniem perspektyw badawczych dla naukowców zajmujących się problematyką miasta – zwłaszcza miejskich odmian polszczyzny i językowego obrazu miast. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogactwo literatury przedmiotu przywoływanej w każdym artykule.

Opis produktu

Profesor Małgorzata Święcicka jest uznaną i cenioną w środowisku lingwistów (nie tylko polskich) socjolingwistką. Jej prace cechują: solidna podstawa materiałowa, jasność naukowego wywodu, a przede wszystkim – świadomość metodologiczna. Tak jest także w przypadku przedstawionej mi do recenzji monografii Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp. Składają się na nią artykuły wcześniej już opublikowane, ale rozproszone w rozmaitych źródłach, teraz zaś zebrane, poprzedzone Wstępem stanowiącym swoiste credo Autorki, a zakończone nie tylko wnioskami, ale i nakreśleniem perspektyw badawczych dla naukowców zajmujących się problematyką miasta – zwłaszcza miejskich odmian polszczyzny i językowego obrazu miast. Słowo „naukowców” jest przeze mnie użyte świadomie, gdyż z dorobku Małgorzaty Święcickiej korzystać mogą nie tylko językoznawcy, ale także np. kulturoznawcy czy socjologowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogactwo literatury przedmiotu przywoływanej w każdym artykule, świadczące o erudycji Autorki i Jej szacunku dla dokonań naukowych poprzedników. Jestem pewna, że ze względu na interdyscyplinarne ujęcie prezentowanej problematyki i nienaganny kształt językowo-stylistyczny zainteresuje ona szerokie grono odbiorców.

Z recenzji profesor Anny Piotrowicz