Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 7

35.70zł

Małgorzata Święcicka,
Monika Peplińska (red.)
ISBN 978-83-8018-218-9
Bydgoszcz 2019,
s. 554, oprawa miękka

>> inne dostępne tomy serii

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

Tom siódmy, niezwykle obszerny, w jego skład wchodzą bowiem aż 34 szkice, stanowi zbiór bogaty, inspirujący i różnorodny, a jednocześnie dobrze wpisuje się w koncepcję serii jako całości. Główny wątek badawczy tym razem brzmi: Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze i to wokół niego koncentruje się większość zgromadzonych w monografii tekstów. Od lat, obok nadrzędnej kategorii miasto, stanowiącej główny obszar badawczych dociekań i analiz, pojawia się kategoria wieś, którą tworzący serię badacze traktują nie tylko jako naturalną przeciwwagę dla przestrzeni miasta, ale również jako jej nieodłączny, organicznie z nią połączony, element. Dzięki temu prezentowane w monografii szkice poszerzają i wzbogacają wyłaniający się z nich językowo-kulturowy obraz miasta.

Opis produktu

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami.

Tom siódmy, niezwykle obszerny, w jego skład wchodzą bowiem aż 34 szkice, stanowi zbiór bogaty, inspirujący i różnorodny, a jednocześnie dobrze wpisuje się w koncepcję serii jako całości. Główny wątek badawczy tym razem brzmi: Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze i to wokół niego koncentruje się większość zgromadzonych w monografii tekstów. Od lat, obok nadrzędnej kategorii miasto, stanowiącej główny obszar badawczych dociekań i analiz, pojawia się kategoria wieś, którą tworzący serię badacze traktują nie tylko jako naturalną przeciwwagę dla przestrzeni miasta, ale również jako jej nieodłączny, organicznie z nią połączony, element. Dzięki temu prezentowane w monografii szkice poszerzają i wzbogacają wyłaniający się z nich językowo-kulturowy obraz miasta.

Tom siódmy stanowi kolejny dowód zainteresowania językowo-kultu-r owo-społeczną przestrzenią miasta. Okazuje się, iż miasto, jego struktura, elementy ją tworzące stanowią ciągle niezbadaną przestrzeń, pełną pasjonujących tematów i wątków, które warto eksplorować, tajemnic, które warto poznać. Zaproszeni do siódmego tomu serii Miasto…, poświęconego przyrodzie w mieście (wsi)/miasta (wsi),językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy potwierdzili, że kategoria przyroda ma swoje wyróżniki (wykładniki) na płaszczyźnie języka i kultury, w warstwie onomastycznej i pełni ważne funkcje w planie stylistyczno-tekstowym. Autorzy szkiców zamieszczonych w niniejszej monografii sygnalizują nie tylko duże zainteresowanie tematem miasta czy też naturalną dla niego, organicznie z miastem (a tym bardziej ze wsią) związaną kwestią przyrody, ale również potrzebę kontynuowania prowadzonych badań. Zasadność i celowość podejmowania refleksji nad przestrzenią miasta potwierdzają zwłaszcza głosy wybitnych badaczy problematyki miejskiej, ale również głosy młodych naukowców, co z pewnością zaowocuje kolejnymi publikacjami z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie.

Problemy i tematy poruszane w tomie siódmym powinny zaciekawić nie tylko środowiska naukowe, ale także wszystkich tych, dla których miasto stanowi przestrzeń, w której żyją, która jest im bliska lub obca, która stanowi dla nich obiekt fascynacji lub strachu, która jawi się jako symbol, miejsce, za którym się tęskni, do którego się wraca itd. Bogactwo ujęć problematyki miejskiej (przyrody miasta), podejść metodologicznych, różnych perspektyw oraz punktów widzenia stanowią największą wartość tej książki, która dzięki temu może zainspirować nie tylko badaczy różnych dyscyplin, ale także mieszkańców miast (wsi) do odkrywania nowych obszarów oraz sposobów funkcjonowania w mieście.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 7”