Modelowanie propagacji fal ultradźwiękowych w kościach gąbczastych w ujęciu dwufazowym

27.30zł

Michał Pakuła
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-241-7
s. 184, oprawa miękka

dostępne też w formie elektronicznej: EBOOK ibuk.pl  Spis treści – plik PDF

Monografia dotyczy zagadnień związanych z propagacją fal ultradźwiękowych w kościach gąbczastych i obejmuje zarówno problemy teoretyczne, jak i badania eksperymentalne próbek kości.  Widoczny też jest jej kontekst aplikacyjny w diagnostyce chorób kości, a w szczególności udoskonalania stosowanej klinicznie metody diagnozowania osteoporozy na podstawie analizy parametrów falowych sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez kość piętową in vivo. Równolegle do prowadzonych w wielu ośrodkach badań klinicznych nad diagnostyczną użytecznością metody, wraz z rozwojem metod obliczeniowych, kontynuowane są próby tworzenia coraz doskonalszych modeli rozchodzenia się ultradźwięków w kościach w oparciu rozwijane teorie i wyniki badań eksperymentalnych na próbkach kości.

Opis produktu

Monografia […] dotyczy zagadnień związanych z propagacją fal ultradźwiękowych w kościach gąbczastych i obejmuje zarówno problemy teoretyczne, jak i badania eksperymentalne próbek kości. […] widoczny też jest jej kontekst aplikacyjny w diagnostyce chorób kości, a w szczególności udoskonalania stosowanej klinicznie metody diagnozowania osteoporozy na podstawie analizy parametrów falowych sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez kość piętową in vivo. […] równolegle do prowadzonych w wielu ośrodkach badań klinicznych nad diagnostyczną użytecznością metody, wraz z rozwojem metod obliczeniowych, kontynuowane są próby tworzenia coraz doskonalszych modeli rozchodzenia się ultradźwięków w kościach w oparciu rozwijane teorie i wyniki badań eksperymentalnych na próbkach kości. Autor […] od kilkunastu lat zajmuje się tymi zagadnieniami, zarówno od strony teoretycznej, jak i doświadczalnej, a badania swoje prowadził w macierzystej uczelni oraz we współpracy z kilkoma ośrodkami badawczymi w Europie. Wynikiem jego naukowych doświadczeń była przedstawiona w monografii próba przeprowadzenia skoordynowanych badań numerycznych i eksperymentalnych, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji mechanizmów fizycznych towarzyszących propagacji fali ultradźwiękowej w kości gąbczastej.

Z recenzji prof. dr hab. n. med. Hanny Trębacz