Myślenie krytyczne i indoktrynacja

29.40zł

Harvey Siegel
tłumaczenie: Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak,
redakcja naukowa: Piotr Kostyło i Dominik Traczykowski
ISBN 978-83-8018-285-1
Bydgoszcz 2019
s. 356, oprawa miękka

Książka wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

siódma część serii Biblioteka Myśli Pedagogicznej

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.pl Spis treści

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu.

Opis produktu

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu.

z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Piotra Gutowskiego

Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych.