Preambuły aktów normatywnych. Znaczenie i zestawienie

27.30zł

Radosław Krajewski
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-260-8
s. 208, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plbooksbox
Wstęp i spis treści

Preambuły, inaczej wstępy lub arengi, występują w niektórych aktach normatywnych. Interesujące jest to, dlaczego są one jedynie w niektórych z nich, czy inaczej, dlaczego akurat w jednych aktach normatywnych są, a w innych ich nie ma. Ważne jest także poznanie, jakie mają one znaczenie, jaka jest ich rola, w tym czy mają one taką samą czy też inną wartość, jak pozostałe zapisy aktów normatywnych. Ciekawe jest też zanurzenie się w ich treść pod kątem ich specyficznego języka, przesądzającego o doniosłości ich samych, ale także o randze aktów normatywnych, na początku których je zamieszczono. Atrakcyjne jest również poznanie preambuł poszczególnych aktów normatywnych poprzez ich możliwie jak najszersze zestawienie. Wszystko to dało asumpt do przygotowania niniejszego opracowania.

Opis produktu

Preambuły, inaczej wstępy lub arengi, występują w niektórych aktach normatywnych. Interesujące jest to, dlaczego są one jedynie w niektórych z nich, czy inaczej, dlaczego akurat w jednych aktach normatywnych są, a w innych ich nie ma. Ważne jest także poznanie, jakie mają one znaczenie, jaka jest ich rola, w tym czy mają one taką samą czy też inną wartość, jak pozostałe zapisy aktów normatywnych. Ciekawe jest też zanurzenie się w ich treść pod kątem ich specyficznego języka, przesądzającego o doniosłości ich samych, ale także o randze aktów normatywnych, na początku których je zamieszczono. Atrakcyjne jest również poznanie preambuł poszczególnych aktów normatywnych poprzez ich możliwie jak najszersze zestawienie. Wszystko to dało asumpt do przygotowania niniejszego opracowania.

Książka omawia znaczenie preambuł, jak też zawiera ich zestawienie, dzięki czemu traktuje ich problematykę w miarę kompleksowo, jak też po prostu umożliwia łatwe zapoznanie się z ich treścią. Treścią, która niejednokrotnie jest bardzo podniosła, wyjątkowa, a z którą zapoznanie się tak co do poszczególnych preambuł, a tym bardziej odnośnie ich wszystkich, może dać obraz prawa, jako przestrzeni potrzebnej nie tylko dla konstruowania norm postępowania, ale także służącej wyrażaniu głębszych wartości, przekazów, a nawet ekspozycji pewnych naszych narodowych emocji. To ważne, aby je odkryć, wyłuskać z ogromu materiału normatywnego, w pewien sposób uporządkować, czy po prostu „podać” czytelnikowi w możliwie przystępnej formie, z zachowaniem jednak niezbędnego warsztatu naukowego.