Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego

27.30zł

Beata Skotnicka
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-253-0
s. 214, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plbooksbox Spis treści – plik PDF

W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inkluzyjnej, która staje się w Polsce coraz bardziej pożądanym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Dodatkową naukową wartość stanowi odniesienie problemu do wiejskiego środowiska, które na gruncie pedagogiki specjalnej nie było częstym obszarem naukowych eksploracji. Opracowania dotyczące edukacji inkluzyjnej w większości dotyczyły środowisk miejskich.

Opis produktu

Beata Skotnicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, psychopedagog, oligofrenopedagog, położna, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej PAN, Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej KNP PAN, Ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego przy Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej. Autorka artykułów naukowych, tj. Gotowość nauczycieli do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (na przykładzie wybranego przedszkola ogólnodostępnego) („Szkoła Specjalna” 2016), Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej (Katowice 2016), Szkoła inkluzyjna jako organizacja ucząca się (Warszawa 2017).

W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inkluzyjnej, która staje się  w Polsce coraz bardziej pożądanym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Dodatkową naukową wartość stanowi odniesienie problemu do wiejskiego środowiska, które na gruncie pedagogiki specjalnej nie było częstym obszarem naukowych eksploracji. Opracowania dotyczące edukacji inkluzyjnej w większości dotyczyły środowisk miejskich.

(z recenzji wydawniczej dr. hab. Jarosława Bąbki, prof. UZ)