Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza

48.30zł

Halina Ratyńska (red.)
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-290-5
s. 256, oprawa twarda

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Wnikliwe opracowanie przyrody parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, które powstało w oparciu o dokładnie zaplanowane i bardzo dobrze przeprowadzone wieloletnie badania empiryczne. Szeroka dokumentacja fotograficzna sprawia, że książka jest atrakcyjna nie tylko dla badaczy, ale również miłośników przyrody i mieszkańców Bydgoszczy i okolic, którzy mogą dzięki niej zapoznać się z bogactwem świata roślin, zwierząt oraz grzybów tego niezwykłego terenu. Autorzy mają też nadzieję, że stworzona przez nich w monografii charakterystyka przyrody ożywionej Kanału wykaże jego wysokie walory przyrodnicze i przyczyni się do wpisania Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 

Opis produktu

Stary Kanał Bydgoski i jego otoczenie są niezwykłą osobliwością Bydgoszczy ze względów historycznych, jako efekt działalności człowieka (najstarszy kanał żeglowny w Polsce) oraz przyrodniczych. Walory obszaru zlokalizowanego na terenie miasta, na które składają się zachowane, historyczne układy parkowe, zróżnicowana i miejscami naturalna szata roślinna oraz towarzyszące jej ugrupowania zwierząt są unikatowe. Pomimo znacznej presji ludzkich oddziaływań związanych z położeniem blisko centrum Bydgoszczy oraz antropogenicznym pochodzeniem Kanału, na niewielkim obszarze – niespełna 50 ha – występuje wiele chronionych i zagrożonych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt, zagrożonych i rzadkich zbiorowisk roślinnych oraz reprezentatywnych dla chronionych typów siedlisk. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest szata roślinna (flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne zarówno naturalne, jak i antropogenicznego pochodzenia) oraz siedliska przyrodnicze, których zróżnicowanie jest uwarunkowane warunkami siedliskowymi i formami antropopresji.  (ze wstępu)