Sekrety organizacji. Barwy codzienności

35.70zł

Renata Tomaszewska
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-301-8
s. 436, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii.

Opis produktu

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii.

„Praca jest interesującą monografią dotyczącą istotnych społecznie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizacji i ich «sekretów». Wiele miejsca poświęcono w niej problemom środowiska pracy oraz relacji: organizacja – pracownik, które wpisują się w główny nurt rozważań pedagogiki pracy. Przytaczane wyniki badań empirycznych są oryginalne i interesujące z punktu widzenia szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Jest to monografia odpowiadająca potrzebom nauki i dydaktyki rozumianej jako proces całożyciowy”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego