Sojusze – Konferencje – Antagonizmy. Literatura wieku XIX jako świadectwo modernistycznej querelle

27.30zł

Piotr Siemaszko
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-271-4
s. 200, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: EBOOK ibuk.pl Spis treści

Książka ta ma swoje początki w dwóch artykułach, opublikowanych w 2012 roku, jednak jej pomysł zrodził się dużo wcześniej, podczas gromadzenia źródeł do monografii omawiającej powinowactwa poezji i malarstwa. Towarzysząca tamtej pracy perspektywa komparatystyczna, ograniczona do porównywania odmiennych artystycznych ekspresji, tu obecna jest już jednak tylko marginalnie, w sposób bardziej konsekwentny korzystam natomiast z sugestii i wskazań antropologii literatury, pozwalającej postrzegać tekst literacki jako rodzaj społecznego i kulturowego dokumentu – pisze we wstępie autor monografii.

Opis produktu

Książka ta ma swoje początki w dwóch artykułach, opublikowanych w 2012 roku, jednak jej pomysł zrodził się dużo wcześniej, podczas gromadzenia źródeł do monografii omawiającej powinowactwa poezji i malarstwa. Towarzysząca tamtej pracy perspektywa komparatystyczna, ograniczona do porównywania odmiennych artystycznych ekspresji, tu obecna jest już jednak tylko marginalnie, w sposób bardziej konsekwentny korzystam natomiast z sugestii i wskazań antropologii literatury, pozwalającej postrzegać tekst literacki jako rodzaj społecznego i kulturowego dokumentu. Materiałem badawczym, który w niniejszej pracy wykorzystuję, jest przede wszystkim literatura faktu (publicystyka społeczna, polityczna, artystyczna, epistolografia, dzienniki) – teksty niepozbawione swoiście literackiego (w sensie estetycznym) ukształtowania, jednak dla mnie interesujące przede wszystkim jako zbiór świadectw, posiadających – w intencji ich autorów – oczywiste kompetencje referencyjne, a zatem większy niż literatura piękna stopień poznawczej wiarygodności w ujmowaniu rzeczywistości pozaliterackiej.

 

(ze wstępu)