Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka

42.00zł

Barbara Waldon-Rudzionek
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-247-9
s. 440, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plbooksboxSpis treści – plik PDF

Publikacja przynosi interesujące wyniki urozmaiconych badań nad florą, roślinnością i strukturą krajobrazu przykładowych fragmentów dolin rzecznych. Przy tym łączy podejście geobotaniczne z krajobrazem, poprzez zastosowanie rozmaitych wskaźników z obu tych dziedzin wiedzy przyrodniczej, co nie jest jeszcze podejściem bardzo powszechnym, więc w pewnym sensie mającym cechy nowatorstwa. Głównymi celami pracy, poza uzupełnieniem wiedzy na temat szaty roślinnej Noteci i Kanału Bydgoskiego, jest: charakterystyka i porównanie struktury rzeczywistych krajobrazów roślinnych dwóch dolin rzecznych; porównanie szaty roślinnej sąsiadujących ze sobą dolin, mających różną geomorfologię oraz historię zagospodarowania oraz ocena stopnia przekształcenia flory, roślinności i krajobrazów roślinnych w zależności od natężenia presji człowieka i zróżnicowania siedliskowego.

Opis produktu

Praca przynosi interesujące wyniki urozmaiconych badań nad florą, roślinnością i strukturą krajobrazu przykładowych fragmentów dolin rzecznych. Przy tym łączy podejście geobotaniczne z krajobrazem, poprzez zastosowanie rozmaitych wskaźników z obu tych dziedzin wiedzy przyrodniczej, co nie jest jeszcze podejściem bardzo powszechnym, więc w pewnym sensie mającym cechy nowatorstwa.

z recenzji Prof. dr. hab. Jana Marka Matuszkiewicza

Głównymi celami pracy, poza uzupełnieniem wiedzy na temat szaty roślinnej Noteci i Kanału Bydgoskiego, jest: charakterystyka i porównanie struktury rzeczywistych krajobrazów roślinnych dwóch dolin rzecznych; porównanie szaty roślinnej sąsiadujących ze sobą dolin, mających różną geomorfologię oraz historię zagospodarowania oraz ocena stopnia przekształcenia flory, roślinności i krajobrazów roślinnych w zależności od natężenia presji człowieka i zróżnicowania siedliskowego.