Szkoła – Zawód – Praca,
nr 17/2019

21.00zł

School – Profession – Labour

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2019
s. 342, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Kolejny numer półrocznika Szkoła ‒ Zawód ‒ Praca, w ramach którego publikujemy zarówno zagadnienia z zakresu pedagogiki pracy, jak i wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w tym pojemnym tytule.

Opis produktu

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma „Szkoła – Zawód – Praca”. Zawarto w nim szereg tekstów omawiających zagadnienia mieszczące się w zakresach wszystkich trzech kategorii pojęciowych, wokół których koncentruje się tematyka czasopisma. Pierwszą część zawierającą „Artykuły i rozprawy” otwiera opracowanie Alicji Kargulowej, w którym mowa jest o zmianie znaczenia i sensu pracy, co znalazło oddźwięk w pojmowaniu czasu wolnego. Kolejny tekst, przygotowany przez Janusza Nowaka, dotyczy szans i zagrożeń dla szkolnictwa zawodowego wynikających z reformy oświaty. Na temat tutoringu akademickiego jako metody zindywidualizowanej wspierającej studenta w drodze do wejścia na rynek pracy pisze Dagmara Kolasa. Z kolei Daniel Kukla omawia temat urynkowienia kształcenia wyższego wobec zmienności rynku pracy. Kompetencje kluczowe na współczesnym rynku pracy są zagadnieniem, które opisuje Agnieszka Długosz. Natomiast Jolanta Lenart przygotowała artykuł na temat fizjonomiki i grafologii w procesach rekrutacyjno-selekcyjnych. Z kolei Marian Piekarski prezentuje artykuł na temat przydatności zawodowej z perspektywy pedagogiki pracy. Problematykę dialogu ze współczesnym pracodawcą opisuje Monika Christoph. Wzory przebiegu karier zawodowych kobiet omawia w swoim tekście Wioleta Duda. Tę część czasopisma zamyka zaprezentowanie benchmarkingu jako elementu zarządzania w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności w organizacji. Zajmuje się tym w swoim artykule Ewa Stawicka. Druga część czasopisma zawiera „Raporty z badań”. Zamieszczono w niej 10 artykułów przygotowanych na podstawie wyników celowo zaplanowanych i przeprowadzonych badań empirycznych. Dopełnieniem dwóch pierwszych, zasadniczych części są recenzje oraz sprawozdania i informacje.

(Od Redakcji)

 

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 17/2019”