W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków

27.30zł

Teresa Sołtysiak
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-80-277-6
204, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

Niektóre zjawiska występujące w otoczeniu ludzi zanikły, niejako nie wytrzymały dokonujących się zmian w środowisku społecznym. Inne natomiast w większym bądź mniejszym zakresie przetrwały i nadal funkcjonują wśród ludzi. Nierzadko zaadaptowane zostały przez ludzi do współcześnie panujących warunków. Do takich zjawisk – można dodać ponadczasowych – należą wróżby. Książka ta pokazuje wyraźnie, że człowiek wrzucony i zanurzony w problemy współczesnego świata jest ciągle w fazie przewartościowywania zachowań, poglądów i postaw. Postawiony jednak wobec możliwości wyboru z wielu proponowanych mu dróg, propozycji i wzorców, które ze względu na swoja różnorodność nie zapewniają poczucia ewentualnej pewności i stabilności, zwraca się często ku nim, bo wydają się źródłem pewnym, jednorodnym i jednoznacznym.

Opis produktu

Niektóre zjawiska występujące w otoczeniu ludzi zanikły, niejako nie wytrzymały dokonujących się zmian w środowisku społecznym. Inne natomiast w większym bądź mniejszym zakresie przetrwały i nadal funkcjonują wśród ludzi. Nierzadko zaadaptowane zostały przez ludzi do współcześnie panujących warunków. Do takich zjawisk – można dodać ponadczasowych – należą wróżby.

Książka ta pokazuje wyraźnie, że człowiek wrzucony i zanurzony w problemy współczesnego świata jest ciągle w fazie przewartościowywania zachowań, poglądów i postaw. Postawiony jednak wobec możliwości wyboru z wielu proponowanych mu dróg, propozycji i wzorców, które ze względu na swoja różnorodność nie zapewniają poczucia ewentualnej pewności i stabilności, zwraca się często ku nim, bo wydają się źródłem pewnym, jednorodnym i jednoznacznym.

Reasumując, należy stwierdzić, iż do rąk Czytelników trafia interesująca, rzetelnie opracowana publikacja, której Autorka jawi się jako pedagog zaangażowany w odnowę życia współczesnego człowieka (jego wpływu na dokonywane codziennie wybory, sposób wartościowania, postawy i zachowania – także wobec innych), a to jest możliwe tylko przez poznanie czynników rzeczywistości społeczno-kulturowej. Książka ta winna być niewątpliwie obowiązkową lekturą dla tych, którzy zajmują się edukacją, wychowaniem czy antropologią kulturową z racji zainteresowań naukowych, lecz również tych, którzy w swej działalności praktycznej na co dzień spotykają się ze zjawiskami społeczno-kulturowymi i ich przemianami.

z recenzji Prof. zw. dr. hab. Jarosława Michalskiego