Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga

35.70zł

Zdzisław Gębołyś (red.)
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-226-4,
s. 280, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

Tom Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga jest pokłosiem konferencji naukowej, zorganizowanej w Bydgoszczy w dniach 24-25.04.2017 roku. Zawiera 17 artykułów. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest dzieło pt. Katechizm biblioteki, wydane w Lipsku przed 105 laty (1914), autorstwa Paula Ladewiga (1858-1940), niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy. Na kanwie zawartych tam myśli, refleksji, zgrabnych aforyzmów, „ubranych” w formę rad, sentencji, a czasem aforyzmów poświęconych książce, bibliotece oraz meandrom jej funkcjonowania powstały teksty, w których spotyka się: współczesność z przeszłością (technologie internetowe – Biblioteka Aleksandryjska); teoria z praktyką (bibliografia – biblioteki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowoczesnością (dary – zarządzanie), młodość z dojrzałością (studenci oraz doświadczeni bibliotekarze i bibliotekoznawcy), nauka z bibliotekarstwem, Polacy z cudzoziemcami.

Opis produktu

Tom Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga jest pokłosiem konferencji naukowej, zorganizowanej w Bydgoszczy w dniach 24-25.04.2017 roku. Zawiera 17 artykułów. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest dzieło pt. Katechizm biblioteki, wydane w Lipsku przed 105 laty (1914), autorstwa Paula Ladewiga (1858-1940), niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy. Na kanwie zawartych tam myśli, refleksji, zgrabnych aforyzmów, „ubranych” w formę rad, sentencji, a czasem aforyzmów poświęconych książce, bibliotece oraz meandrom jej funkcjonowania powstały teksty, w których spotyka się: współczesność z przeszłością (technologie internetowe – Biblioteka Aleksandryjska); teoria z praktyką (bibliografia – biblioteki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowoczesnością (dary – zarządzanie), młodość z dojrzałością (studenci oraz doświadczeni bibliotekarze i bibliotekoznawcy), nauka z bibliotekarstwem, Polacy z cudzoziemcami. Katechizm biblioteki Ladewiga stanowi punkt odniesienia i inspirację. Prowadzi do wielu odkryć, wydobycia z zapomnienia faktów, zdarzeń, osób, instytucji. Różnorodność tematów, oryginalność, niestandardowość są gwarancją żywej, nienużącej lektury, a może też zachętą do własnych odkryć. Dzieło Mistrza jak wino – nie tylko nie traci na aktualności, ale mimo upływu lat coraz lepiej „smakuje”.

Zdzisław Gębołyś

Zdzisław Gębołyśdr hab. nauk humanistycznych, prof. nadzw. w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek polsko-niemiecko-czeskiego zespołu Bibliografii historii Śląska. Autor 4 książek, autor i redaktor użytkowego programu komputerowego oraz poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek, redaktor skryptu, ponadto autor ok. 300 publikacji naukowych, współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w językach polskim i angielskim. Tłumacz i redaktor wydania krytycznego Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga. Opracował też Bibliografię druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku. Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości polskiej na Litwie i w Republice Czeskiej oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce.