Zastosowania skierowanych liczb rozmytych w wybranych algorytmach optymalizacji rojowej

31.50zł

Jacek M. Czerniak
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-219-6
s. 266, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plbooksbox Spis treści – plik PDF

Niniejsza monografia jest podsumowaniem ostatniej dekady prac badawczych autora w dziedzinie sztucznej inteligencji, a szczególnie metod inteligencji rojowej (ang. Swarm Intelligence). Przedstawiono w niej nowe metaheurystyki powstałe w wyniku wprowadzenia teorii Skierowanych Liczb Rozmytych Witolda Kosińskiego do metod rojowych. W pracy znajdują się też całkiem nowe metody optymalizacji, które opracowano pod kierunkiem autora, czerpiąc bezpośrednie inspiracje z przyrody. Jeden z rozdziałów monografii poświęcony został skierowanym liczbom rozmytym, gdzie w szczególności zaprezentowano rezultaty oryginalnych badań podstawowych, którymi kierował autor w laboratorium AIRlab.

Opis produktu

Niniejsza monografia jest podsumowaniem ostatniej dekady prac badawczych autora w dziedzinie sztucznej inteligencji, a szczególnie metod inteligencji rojowej (ang. Swarm Intelligence). Przedstawiono w niej nowe metaheurystyki powstałe w wyniku wprowadzenia teorii Skierowanych Liczb Rozmytych Witolda Kosińskiego do metod rojowych. W pracy znajdują się też całkiem nowe metody optymalizacji, które opracowano pod kierunkiem autora, czerpiąc bezpośrednie inspiracje z przyrody. Jeden z rozdziałów monografii poświęcony został skierowanym liczbom rozmytym, gdzie w szczególności zaprezentowano rezultaty oryginalnych badań podstawowych, którymi kierował autor w laboratorium AIRlab.

Dr inż. Jacek M. Czerniak jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, gdzie w 2000 r. ukończył kierunek informatyka. Tam też w 2005 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metoda dyskretyzacji danych przed ich przetwarzaniem z użyciem zbiorów przybliżonych oparta na algorytmach genetycznych”, w efekcie czego Rada Wydziału Informatyki nadała mu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Swoją karierę zawodową zapoczątkował jako programista w dziale R&D amerykańskiej korporacji Lucent Technologies Poland Sp. z o.o. Następnie rozpoczął swoją drogę akademicką, zaczynając pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2011 pracował również w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Uwieńczeniem tego okresu był trzymiesięczny staż naukowy, który odbył w Department of Computer Science Montana State University. Po powrocie z USA powołał do życia Laboratorium Badawcze Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRlab, którym kieruje do dzisiaj. Prace badawcze AIRlab w naturalny sposób związane były z osobą prof. Witolda Kosińskiego, który był mentorem tego przedsięwzięcia i wywarł ogromny wpływ na kierunki badawcze laboratorium. Symbolicznym podziękowaniem za inspiracje naukowe dla przedwcześnie zmarłego mentora było doprowadzenie do wydania monografii pt. “Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers. A Tribute to Professor Witold Kosiński”, której dr Czerniak jest inicjatorem i jednym z redaktorów. Monografia ta ukazała się w 2017 r. nakładem wydawnictwa Springer. Dr Jacek Czerniak jest autorem i współautorem 65 publikacji naukowych, z których większość indeksowana jest w bazie Web of Science Core Collection.