Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

29.40zł

Dariusz Spychała
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-306-3
s. 318, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka podejmuje niezmiernie istotny i subtelny problem wczesnego chrześcijaństwa, który, jak zaznacza autor we wstępie, był „decydujący o sensie istnienia nowego wyznania”, mianowicie kwestię boskości Jezusa Chrystusa. Śledzi zjawisko anomeizmu, którego przejawy dostrzega już w teologii przednicejskiej, a które zyskało wyraz w wielkich heterodoksyjnych nurtach IV wieku, jakimi były arianizm, neoarianizm i eunomianizm. Należy zgodzić się z Autorem, że anomeizm i dyskusje z nim związane stanowiły problem zarówno teologiczny, jak też filozoficzny, a niekiedy nawet filologiczny. Ważnym walorem pracy jest jej charakter źródłowy. Wykorzystuje też obszerną literaturę przedmiotu, o czym świadczą obszerne przypisy oraz obfita bibliografia, ale przede wszystkim odniesienia w tekście do dyskusji czy opracowań istniejących w literaturze naukowej, także w tej najnowszej.

Opis produktu

Recenzowana praca omawia dyskusję, jaka w zachodnim chrześcijaństwie do schyłku IV wieku toczyła się wokół sporu w kwestii boskości Chrystusa. Książka […] jako praca historyka stanowi próbę nowego spojrzenia na to zagadnienie. […] Recenzowaną pracę charakteryzuje wielka staranność językowa oraz płynna narracja tekstu. Wydaje się, iż autor prawidłowo odczytał skomplikowaną problematykę będącą przedmiotem jego studiów. Rozważania zostały opatrzone obszernym aparatem naukowym z uwzględnieniem dyskusji, jaka w odniesieniu do badanych kwestii toczy się ostatnimi laty w nauce.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Ireneusza Milewskiego, prof. UG

Książka podejmuje niezmiernie istotny i subtelny problem wczesnego chrześcijaństwa, który, jak zaznacza Autor we Wstępie, był „decydujący o sensie istnienia nowego wyznania”, mianowicie kwestię boskości Jezusa Chrystusa. Śledzi zjawisko anomeizmu, którego przejawy dostrzega już w teologii przednicejskiej, a które zyskało […] wyraz w wielkich heterodoksyjnych nurtach IV wieku, jakimi były arianizm, neoarianizm i eunomianizm. Należy zgodzić się z Autorem, że anomeizm i dyskusje z nim [związane] stanowiły problem zarówno teologiczny, jak też filozoficzny, a niekiedy nawet filologiczny […]. Ważnym walorem pracy jest jej charakter źródłowy. Wykorzystuje też obszerną literaturę przedmiotu, o czym świadczą obszerne przypisy oraz obfita bibliografia, ale przede wszystkim odniesienia w tekście do dyskusji czy opracowań istniejących w literaturze naukowej, także w tej najnowszej. […] Książkę tę oceniam wysoko pod względem merytorycznym, jak też formalnym. Stanowi także ważny przyczynek w studiach nad dziejami myśli chrześcijańskiej.

Z recenzji wydawniczej ks. prof. dr. hab. Józefa Naumowicza