Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

31.50zł

Kazimierz Czerwiński
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-297-4
s. 276, oprawa miękke

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Problematyka monografii skupiona jest wokół kontekstu, specyfiki i edukacyjnego potencjału doświadczeń obywatelskich. Autor przedstawia kontekst funkcjonowania obywatela, jakim jest demokratyczny ład społeczny. Jest on prezentowany w szerokiej multidyscyplinarnej perspektywie. Na tym tle omawiana jest specyfika społeczeństwa obywatelskiego jako „soli” ładu demokratycznego i podjęta dyskusja na temat istoty i specyfiki kompetencji obywatelskich. Na tej podstawie zaproponowane są pola podmiotowych doświadczeń dorosłych sprzyjających nabywaniu i aktualizowaniu tych kompetencji.

Opis produktu

Problematyka monografii skupiona jest wokół kontekstu, specyfiki i edukacyjnego potencjału doświadczeń obywatelskich. Autor przedstawia kontekst funkcjonowania obywatela, jakim jest demokratyczny ład społeczny. Jest on prezentowany w szerokiej multidyscyplinarnej perspektywie. Na tym tle omawiana jest specyfika społeczeństwa obywatelskiego jako „soli” ładu demokratycznego i podjęta dyskusja na temat istoty i specyfiki kompetencji obywatelskich. Na tej podstawie zaproponowane są pola podmiotowych doświadczeń dorosłych sprzyjających nabywaniu i aktualizowaniu tych kompetencji.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak

Książka składa się z czterech rozdziałów, które w sposób logiczny i płynny przedstawiają zarówno przedmiot rozważań, jakim jest obywatelskość, jak i koncepcyjny wkład autora we wskazywanie tych aspektów edukacji nieformalnej, które stanowią wsparcie w rozwoju obywatelskości.
[…] Autor unika w swoich analizach uproszczeń, spotykanych w wielu publikacjach, dotyczących odwrotu od obywatelstwa. Wskazuje natomiast na jego przemiany w kontekście nowych mediów. Jest to dowodem refleksyjnego podejścia i dojrzałego rozumienia badanego zagadnienia.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Beaty Krzywosz-Rynkiewicz