Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści podstawy programowej przedmiotu język polski

31.50zł

Andrzej S. Dyszak
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-314-8
s. 232, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Niniejsza książka jest zmienioną wersją mojego komentarza do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego z 2002 r. pt. Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Obecnie jej adresatami są nauczyciele języka polskiego w ośmioklasowych szkołach podstawowych, które funkcjonują od roku 2017. Nie stanowi ona jednak poradnika metodycznego, gdyż nie będąc dydaktykiem, nie zamierzam sugerować sposobów i metod kształcenia językowego, ale podjąłem próbę wskazania i opisu tego, czego – moim zdaniem jako językoznawcy – powinno się uczyć dzieci i młodzież w zakresie wiedzy o języku (przede wszystkim gramatycznej) zgodnie z zapisami w najnowszej podstawie programowej.

Opis produktu

Niniejsza książka jest zmienioną wersją mojego komentarza do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego z 2002 r. pt. Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Obecnie jej adresatami są nauczyciele języka polskiego w ośmioklasowych szkołach podstawowych, które funkcjonują od roku 2017. Nie stanowi ona jednak poradnika metodycznego, gdyż nie będąc dydaktykiem, nie zamierzam sugerować sposobów i metod kształcenia językowego, ale podjąłem próbę wskazania i opisu tego, czego – moim zdaniem jako językoznawcy – powinno się uczyć dzieci i młodzież w zakresie wiedzy o języku (przede wszystkim gramatycznej) zgodnie z zapisami w najnowszej podstawie programowej.

W dwóch głównych częściach tej książki (I. Kształcenie językowe w klasach IV–VI i II. Kształcenie językowe w klasach VII–VIII) omówione zostały zjawiska językowe zgodnie z hasłami zawartymi w odpowiednich częściach podstawy programowej (choć nie zawsze w takim samym porządku). Zawiera ona jednakże i treści wykraczające poza podstawę programową, a dotyczące zjawisk językowych, których powinien być świadomy nauczyciel polonista28. Swoistym jej zakończeniem jest propozycja (w formie tabeli) rozkładu treści programowych w zakresie kształcenia językowego w szkole podstawowej dla poszczególnych klas: od czwartej do ósmej.

(ze wstępu)