Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 8

33.60zł

Małgorzata Święcicka,
Monika Peplińska (red.)
ISBN 978-83-8018-324-7
Bydgoszcz 2020,
s. 348, oprawa miękka

>> inne dostępne tomy serii

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

Pole tematyczne rozrywki, stanowiącej niewątpliwie nieodłączny komponent miasta czy wsi w ich tak fizycznym, jak i społecznym sensie, stanowi przedmiot rozważań w prezentowanym tomie ósmym. Autorom poszczególnych tekstów w sposób wartościowy poznawczo i merytorycznie udało się potwierdzić, że kategoria „rozrywka” funkcjonuje w sposób zróżnicowany na płaszczyźnie językowej i kulturowej, ma swoje onomastyczne reprezentacje oraz jest niewątpliwie tropem kultury zmiennym w czasie, uwarunkowanym typem kultury, pokoleniowo, społecznie i środowiskowo itd.

Opis produktu

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami.

Tom ósmy. Kilka słów ze wstępu:

Pole tematyczne rozrywki, stanowiącej niewątpliwie nieodłączny komponent miasta czy wsi w ich tak fizycznym, jak i społecznym sensie, stanowi przedmiot rozważań w prezentowanym tomie ósmym. Szczegółowy problem badawczy pt. Rozrywka w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi ujmuje się wieloaspektowo według następującego porządku: I. Rozrywka w języku i kulturze, II. Rozrywka jako kategoria onomastyczna, III. Rozrywka w tekstach kultury. Choć analizę wskazanego pola tematycznego prowadzą głównie lingwiści, jest też kilka głosów literaturoznawców oraz historyków. Dyscypliny naukowe reprezentowane przez autorów szkiców wyznaczają zatem wykorzystanie metod i narzędzi językoznawczych (m.in. językoznawstwa kulturowego, semantyki strukturalistycznej, kognitywnej, onomastyki czy stylistyki), stylistyki literaturoznawczej lub kwerendy źródeł historycznych. W 23 szkicach naukowcy badają, na zróżnicowanym chronologicznie, genologicznie i funkcjonalnie materiale badawczym, strukturę tematyczną (też relacje semantyczne) pola rozrywka wraz z jego bogatą historią, z jednej strony stabilnością i tradycją, z drugiej zaś strony dynamiką i nowoczesnością.

Autorom ósmego tomu Miasta w sposób wartościowy poznawczo i merytorycznie udało się potwierdzić, że kategoria „rozrywka” funkcjonuje w sposób zróżnicowany na płaszczyźnie językowej i kulturowej, ma swoje onomastyczne reprezentacje, jest niewątpliwie tropem kultury zmiennym w czasie, uwarunkowanym typem kultury, pokoleniowo, społecznie, środowiskowo itd.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 8”