Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

25.20zł

Adam Szulc
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-352-0
s. 114, oprawa miękka
książka w języku angielskim

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Monografia stanowi próbę wypełnienia luki w wiedzy na temat niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych. W monografii autor przedstawił zarys rozwoju sportu osób niesłyszących, w tym piłki nożnej  niesłyszących. Autor zajął się ilościowym określeniem poziomu wybranych morfologicznych, siłowych i szybkościowych efektów motorycznych, za pomocą których można scharakteryzować grupę niesłyszących reprezentantek i reprezentantów Polski w piłce nożnej zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. W celu określenia wpływu treningu sportowego na poziom wybranych zdolności motorycznych uzyskanych przez niesłyszące reprezentantki i reprezentantów Polski, wyniki dla obu grup porównano z wynikami grup referencyjnych: słyszącymi piłkarkami i piłkarzami nożnymi z klubów piłkarskich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego n 2 w Bydgoszczy. W monografii uzyskano odpowiedź na pytanie: jak przedstawiają się charakterystyki morfologiczne, siłowe i szybkościowe niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych kadr narodowych PZSN na tle osób słyszących grających w piłkę nożną i osób niesłyszących nietrenujących?

Opis produktu

Monografia stanowi próbę wypełnienia luki w wiedzy na temat niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych. W monografii autor przedstawił zarys rozwoju sportu osób niesłyszących, w tym piłki nożnej  niesłyszących. Autor zajął się ilościowym określeniem poziomu wybranych morfologicznych, siłowych i szybkościowych efektów motorycznych, za pomocą których można scharakteryzować grupę niesłyszących reprezentantek i reprezentantów Polski w piłce nożnej zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. W celu określenia wpływu treningu sportowego na poziom wybranych zdolności motorycznych uzyskanych przez niesłyszące reprezentantki i reprezentantów Polski, wyniki dla obu grup porównano z wynikami grup referencyjnych: słyszącymi piłkarkami i piłkarzami nożnymi z klubów piłkarskich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego n 2 w Bydgoszczy. W monografii uzyskano odpowiedź na pytanie: jak przedstawiają się charakterystyki morfologiczne, siłowe i szybkościowe niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych kadr narodowych PZSN na tle osób słyszących grających w piłkę nożną i osób niesłyszących nietrenujących?

 

So far, there have been no attempts in Poland to determine the body build and body composition of physically active deaf people who regularly train in sports clubs. The level of their basic motor skills, i.e. strength and speed, has not been determined, either. The reasons for undertaking research in this area were the existing state of knowledge regarding deaf athletes, as well as the significance of this issue in the sports selection process at the level of the Polish national team and in the assessment of the players’ motor preparedness for sports competition.

(…)

Generally, the existing minor differences between hearing and deaf girls and between hearing and deaf boys are often due to social and environmental factors and movement habits. Deaf boys presented only slightly lower coordination capacity than hearing students. Motor skills related to rhythmization and spatial orientation are lower in deaf boys. The above results indicated that the training groups achieved a statistically significant improvement in endurance and speed as compared with the control groups.