Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Przegląd koncepcji programowych partii politycznych i ruchów społecznych w zakresie dziedzin bezpieczeństwa narodowego

27.30zł

Paweł Malendowicz
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-317-9
s. 172, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Celem monografii jest usystematyzowanie koncepcji bezpieczeństwa narodowego zawartych w programach polskich partii politycznych i ruchów społecznych, w tym stowarzyszeń i nieformalnych organizacji, a także komitetów wyborczych i koalicji politycznych, z podziałem na dziedziny bezpieczeństwa narodowego. Celem jest także wskazanie podobieństw i różnic w zakresie koncepcji programowych pomiędzy rodzinami partii politycznych, a także koncepcjami programowymi ujawnianymi w ramach rodzin ideowych partii politycznych. Należy jednak nadmienić, że analiza komparatystyczna dokumentów programowych była możliwa z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnych poziomów ogólności treści programów.

Opis produktu

Celem monografii jest usystematyzowanie koncepcji bezpieczeństwa narodowego zawartych w programach polskich partii politycznych i ruchów społecznych, w tym stowarzyszeń i nieformalnych organizacji, a także komitetów wyborczych i koalicji politycznych, z podziałem na dziedziny bezpieczeństwa narodowego. Celem jest także wskazanie podobieństw i różnic w zakresie koncepcji programowych pomiędzy rodzinami partii politycznych, a także koncepcjami programowymi ujawnianymi w ramach rodzin ideowych partii politycznych. Należy jednak nadmienić, że analiza komparatystyczna dokumentów programowych była możliwa z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnych poziomów ogólności treści programów.

Doboru dziedzin bezpieczeństwa narodowego dokonano nie na podstawie kryteriów metodologicznych właściwych nauce o bezpieczeństwie, ale na podstawie kryterium jakościowo-ilościowego, zgodnie z którym partie i inne organizacje polityczne ujawniały w swoich dokumentach programowych koncepcje w zakresie polityk szczegółowych. Kolejne części książki zawierają deskrypcje i analizy koncepcji politycznych w zakresie następujących dziedzin bezpieczeństwa narodowego: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo ustrojowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo kulturowe. Wszystkie wymienione dziedziny zostały zdefiniowane we wstępnych częściach każdego z rozdziałów, zaś w końcowych częściach zamieszczono konkluzje. Służyły one stworzeniu modeli w zakresie analizowanych dziedzin bezpieczeństwa narodowego lub porównaniu stanowisk partii politycznych i ruchów społecznych w ramach określonych polityk szczegółowych. Należy jednakże zaznaczyć, że pomimo czytelnych zakresów przedmiotowych poszczególnych dziedzin wymienionych w książce wzajemnie się one zazębiają, a zakresy przedmiotowe niektórych z nich się pokrywają.

(ze wstępu)