Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

29.40zł

Renata Tomaszewska (red.)
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-332-2
s. 230, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Z jednej strony współczesne syndromy zjawisk cywilizacyjnych kształtują tzw. NOWĄ PRACĘ. Zmieniają się bowiem jej istota i sposoby wykonywania. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak sprawić, aby edukacja przygotowywała do życia w przyszłości – w warunkach NOWEGO MILLENIUM; do świata, który dziś jeszcze nie istnieje; do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma? Jak ma ona wyposażać w kompetencje przyszłości? Czy to jest w ogóle możliwe? na te pytania warto poszukiwać odpowiedzi, szczególnie gdy upowszechnia się formuła czwartej rewolucji przemysłowej. Kategorie: NOWEJ PRACY, NOWEJ KARIERY, oraz EDUKACJI są dynamiczne i wymagające ciągłego, niełatwego namysłu naukowego, który podjęli autorzy przygotowujący prezentowane w książce rozdziały. Zgodziwszy się z tezą o narodzinach NOWEJ PRACY, zainicjowali trud poszukiwań w tym obszarze problemowym.

Opis produktu

Z jednej strony współczesne syndromy zjawisk cywilizacyjnych kształtują tzw. NOWĄ PRACĘ. Zmieniają się bowiem jej istota i sposoby wykonywania. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak sprawić, aby edukacja przygotowywała do życia w przyszłości – w warunkach NOWEGO MILLENIUM; do świata, który dziś jeszcze nie istnieje; do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma? Jak ma ona wyposażać w kompetencje przyszłości? Czy to jest w ogóle możliwe? na te pytania warto poszukiwać odpowiedzi, szczególnie gdy upowszechnia się formuła czwartej rewolucji przemysłowej. Kategorie: NOWEJ PRACY, NOWEJ KARIERY, oraz EDUKACJI są dynamiczne i wymagające ciągłego, niełatwego namysłu naukowego, który podjęli autorzy przygotowujący prezentowane w książce rozdziały. Zgodziwszy się z tezą o narodzinach NOWEJ PRACY, zainicjowali trud poszukiwań w tym obszarze problemowym.

Niespotykane dotąd tempo postępu technicznego i organizacyjnego na początku XXI wieku stawia jednostce coraz większe wyspecjalizowane wymagania kompetencyjne. Powstają nowe, niezliczone i wielowymiarowe kwestie społeczno-ekonomiczne takie jak np.: jakość życia ludzkiego w perspektywie ewaluującej jakości pracy/zatrudnienia; tudzież nieustanne sprawcze oddziaływanie licznych megatrendów kreujących prace jednostek i szerszych grup społecznych, ich kariery zawodowe w współczesnych społeczeństwach postindustrialnych. Ta zbiorowa rozprawa jest bardzo rzetelnym naukowym dialogiem reprezentantów współczesnej polskiej pedagogiki. Wszyscy członkowie Zespołu Autorskiego starają się udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie Jak dostosować współczesną/dzisiejszą edukację do ponowoczesnego świata? Książka przybiera postać pogranicza naukowego kilku dyscyplin, aczkolwiek dominują w niej obszary z zakresu szeroko rozumianego systemu kształcenia zawodowego, pedagogiki i socjologii Pracy. Odegra ona poważną rolę w praktyce kształcenia uniwersyteckiego oraz w lekturze  z zakresu nauk społecznych.

z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego