Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych

29.40zł

Izabela Plieth-Kalinowska
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-336-0
s. 202, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. Książka Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego.

Opis produktu

Kompleksowe spojrzenie na recenzowaną książkę pozwala na stwierdzenie, że posiada ona bezsporne wartości teoretyczno-utylitarne. Jest rozprawą wartościową i potrzebną w dziedzinie nauk społecznych, posiadającą niezaprzeczalne walory merytoryczne, interpretacyjne oraz prakseopedagogiczne, przy jednoczesnym eksponowaniu wartości edukacyjnych – tak istotnie ważnych dla współczesności i przyszłości w kontekście pedagogiki społecznej oraz diagnostyki psychopedagogicznej. Z tego punktu widzenia opiniowana praca stanowi ważny przyczynek aksjologiczno-teleologiczny do formułowania racjonalnego programu kształcenia i wychowania na danym szczeblu edukacji w kontekście konstruowania podstaw programowych. Z tych i innych względów książka ta winna znaleźć eksponowane miejsce w każdej bibliotece szkolnej i uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli, a także w zasobach księgozbiorów indywidualnych zainteresowanych tą problematyką Czytelników.

Z recenzji wydawniczej dra hab. Jana Grzesiaka

W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. […] Praca Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego.

Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Stanisława Palki