Studia i szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce
w XX i XXI wieku. Anatomia polityki historycznej. Tom 2

29.40zł

Monika Opioła-Cegiełka
Joanna Szczutkowska (red.)
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-304-9
s. 244, oprawa miękka

> Pozostałe tomy serii

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka to kontynuacja badań podjętych w pracy Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t.1, (red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Bydgoszcz 2019). Stanowi próbę ukazania historyczno-kulturowych uwarunkowań i elementów składowych (anatomia) polityki historycznej. Podczas gdy tom pierwszy koncentrował się na zagadnieniu tożsamości, niniejszy kładzie nacisk na czasem trudno uchwytną relację pamięci i historii. Zaproszenie do rozważań przyjęli naukowcy i praktycy z różnych stron Polski i wnieśli swoimi pracami wiele nowego do problemu polityki historycznej.

Opis produktu

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, to kontynuacja badań podjętych w pracy Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t.1, (red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Bydgoszcz 2019). Stanowi próbę ukazania historyczno-kulturowych uwarunkowań i elementów składowych (anatomia) polityki historycznej. Podczas gdy tom pierwszy koncentrował się na zagadnieniu tożsamości, niniejszy kładzie nacisk na czasem trudno uchwytną relację pamięci i historii. Zaproszenie do rozważań przyjęli naukowcy i praktycy z różnych stron Polski i wnieśli swoimi pracami wiele nowego do problemu polityki historycznej. Ta ostatnia winna być rozumiana jako zaadaptowana na grunt polityczny strategia działań osnutych wokół dychotomii pamięci zbiorowej i historii, służąca realizacji partykularnych interesów międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych. Część badaczy twierdzi, że coś takiego jak polityka historyczna nie istnieje. Równie niejednoznacznie podchodzą do zagadnienia autorzy prac opublikowanych w niniejszym tomie. Część, jak Wiktoria Kudela-Świątek czy Maciej Białous, identyfikuje je z aktualną polityką państwa. Książka zawiera 14 studiów i szkiców.

(ze wstępu)