Wglądamy w siebie nieco głębiej… O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku

29.40zł

Beata Morzyńska-Wrzosek
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-330-8
s. 246, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Przedstawiona w książce propozycja odczytania polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku to próba rekonstruowania doznawania siebie w poczuciu ciągłości i zachwiania, bliskości i utraty, rozpoznawania świata nacechowanego kształtowaniem wspólnoty i poszukiwaniem odrębności. Interpretacja skupia się na tym, co intymne/cielesne, afirmowaniu bliskości, doznawaniu siebie w coraz późniejszej dojrzałości, definiowaniu podmiotowych relacji z przestrzenią. Rejestr tych doświadczeń dostrzegany jest zarówno w twórczości autorek z okresu dzwudzi8estolecia międzywojennego, piszących w drugiej połowie XX wieku, starszych, znanych, których senilia charakteryzuje artystyczna dojrzałość, jak i poetek debiutujących w nowym milenium.

Opis produktu

Zamieszczona w niniejszej monografii propozycja odczytania polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku to próba rekonstruowania procesu kształtowania tożsamości, uważnego rozpoznawania świata, doznawania siebie w poczuciu ciągłości i zachwiania, bliskości i utraty. Wydaje się, że inspiracją do tak formułowanego rozumienia siebie jest sytuacja opisana w jednym z tekstów Barbary Skargi:

Rodzi się we mnie przeświadczenie, że mam przed sobą moją własną drogę, moje zadania, moje możliwości […]. Pragnę być sobą właśnie i zaczynam siebie szukać, a szukając, tworzyć.