Żebractwo. Studium prawnokarne

31.50zł

Jarosław Janikowski
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-293-6
s. 380, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Wśród szczegółowych kwestii, jakie podjęto w opracowaniu należy wymienić próbę odpowiedzi na pytania o to, czym jest zjawisko żebractwa i jakie są jego desygnaty. Ponadto, starano się zidentyfikować przyczyny problemu żebractwa oraz jego rodzaje oraz przedstawić społeczne emocje towarzyszące temu zjawisku w przestrzeni publicznej. Dla historycznego zapatrywania istotne było znalezienie odpowiedzi co do kształtu karnoprawnej reakcji na problem żebractwa od początków istnienia tego zjawiska. Wobec współczesnej formy żebractwa ważne było, by wyeksponować aktualne przepisy prawa wykroczeń oraz prawa karnego w zakresie zwalczania problemu żebractwa.

Opis produktu

Żebractwo to zjawisko społeczne, którego historyczny rodowód sięga rozwoju pierwszych cywilizacji. Wówczas to zaczęto rozróżniać i nazywać problemy społeczne, wśród których, obok ubóstwa, pojawiło się żebractwo. Wpisane w kontekst religijny, obyczajowy i ekonomiczny przeobrażało się ono wraz z upływem wieków, lecz do dzisiaj zachowało swój pierwotny obraz oparty na wyobrażeniu wyciągniętej dłoni. Istotne jest jednak tło tego gestu, które kształtuje kompleksowe wyobrażenie o nim. Mowa tutaj w szczególności o ewolucjach społecznych i gospodarczych, jakie nastąpiły na świecie, w tym w Polsce, a które to miały wpływ na postrzeganie tego zjawiska, a co za tym idzie jego akceptację bądź potrzebę wyrugowania z przestrzeni publicznej. Żebractwo kojarzone jest z reguły z postacią patologii społecznej. Jest zjawiskiem powszechnie namacalnym w skali światowej, będąc przy tym wizerunkiem w pierwszym odczuciu tożsamym co do swej formy. Dopiero bliższe jego poznanie sugeruje występowanie form żebractwa, które odbiegają od pierwotnej postaci wyciągniętej dłoni w przestrzeni publicznej. Co istotne, ewolucji poddane zostały również przyczyny żebractwa, które choć nieodzownie wpisane w kontekst ekonomiczny, uległy przeobrażeniom, tak jak cały obszar życia społecznego. Zmiany te, dostrzegalne dopiero przy dokładnym zbadaniu zjawiska, nie zachwiały jednak pierwotnej idei żebractwa opartej na potrzebie uzyskania wsparcia od drugiej osoby. Z racji tego, iż żebractwo uznano za zjawisko zagrażające porządkowi i spokojowi publicznemu, znalazło się ono w obszarze zainteresowania prawa karnego. Ochrona tej sfery, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu człowieka, wyklucza ze społecznej tolerancji określone formy żebractwa, które uznaje za postaci społecznie szkodliwe. Te dotychczas nie zostały jednak kompleksowo zbadane i wyeksponowane w formie naukowego wywodu. Fakt ten legł u podstaw podjęcia próby zgromadzenia i usystematyzowania dotychczasowych doświadczeń, w szczególności prawnych, związanych z problemem żebractwa.

(ze wstępu)