Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

37.80zł

Karolina Goede
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-473-2
ISBN 978-83-8018-474-9 (e-book)
s. 376, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

W książce zostały omówione następujące zagadnienia ukazane z różnych perspektyw: proces promocji zachowań wyrażających poszanowanie prawa, norm i zasad życia społecznego (etapy, metodyka, matryca promowanych wartości), kompetencje społecznych kuratorów sądowych w ujęciu aksjologicznym (uwzględniające wymiar kompetencji moralnych, źródła motywów do podjęcia funkcji, matrycę wartości warunkujących ich funkcjonowanie w przyjętej roli) oraz rezultaty działań probacyjnych. W zakończeniu autorka zawarłam odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także przedstawiła implikacje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Opis produktu

Rozprawa naukowa Karoliny Goede pt. Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego to interesujące pedagogiczno-prawne studium wyjątkowo ważnych zagadnień społecznych, ujętych w świetle określoności państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Monografia jest analizą teoretyczno- empiryczną, zwartą logicznie i strukturalnie, o istotnym przełożeniu na praktykę funkcjonowania sądowej służby kuratorskiej, zaś wyniki własnych badań terenowych mogą stanowić przyczynek do modelowania rozwiązań aksjonormatywnych instytucji dozoru kuratorskiego w naszym kraju. Do rzadkości należą publikacje książkowe, których podglebiem jest problematyka aksjologiczna w kontekście instytucjonalnych rozwiązań prawa ustawowego. Jako filozof prawa i kryminolog z tym większym zainteresowaniem i uwagą przestudiowałem niniejszą pracę.

fragment recenzji prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza