Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

31.50zł

50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów
w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową
Barbara Waldon-Rudzionek (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-424-4
ISBN 978-83-8018-425-1 (e-book)
s. 180, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka zawiera materiały nadesłane na 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, który odbył się w czerwcu 2021. roku. Jego myślą przewodnią było podsumowanie działań na rzecz wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011–2020 (Global Strategy for Plant Conservation).

Opis produktu

Przekazujemy w Państwa ręce materiały nadesłane na Konferencję i 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jubileuszowy Zjazd odbywający się w dniach 17–18 czerwca 2021 roku w Bydgoszczy jest jednocześnie inny niż dotychczasowe, ponieważ po raz pierwszy odbywa się w formie on-line. Zjazd planowany był na wrzesień 2020 roku, jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła jego organizację. Rok 2020 był szczególny nie tylko ze względu na przypadający jubileuszowy Zjazd, ale także okrągłe rocznice powołania bydgoskich ogrodów botanicznych: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego obchodził 90-lecie, Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 70-lecie, a Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – 40-lecie. Tym placówkom, a także najmłodszemu, istniejącemu od 2014 roku w Bydgoszczy – Ogrodowi Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK, poświęcono pierwszą Sesję Konferencji z referatem inauguracyjnym Prof. dr. hab. Adama Boratyńskiego pt. „Współczesne zagrożenia gatunków z »Polskiej czerwonej księgi roślin« i roślin podlegających ochronie w Polsce, na przykładzie drzew i krzewów”.

Zjazd Ogrodów stał się także wspaniałą okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego, związanej z ogrodami botanicznymi – temu wydarzeniu dedykowana jest druga Sesja Konferencji z referatem dr. Pawła Kojsa pt. „Profesor Jerzy Puchalski – dzieło i osoba – jubileusz 50-lecia pracy zawodowej”.

Myślą przewodnią i celem Konferencji naukowej „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, organizowanej z okazji Zjazdu, jest podsumowanie działań na rzecz wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011–2020 (Global Strategy for Plant Conservation).

(ze wstępu)