Cisza (po)między słowami

Amelia Krawczyk-Bocian
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-427-5
s. 44, tomik wierszy

Spis treści

Tomik nie jest przeznaczony do sprzedaży.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z autorką pod adresem amelia.krawczyk@wp.pl

Opis produktu

Amelia Krawczyk-Bocian – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych, uczenia się biograficznego, zdarzeń krytycznych w biografii indywidualnej młodych dorosłych. Autorka czterech monografii: Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików (2013), Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (2016), Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza (2019), Homo narrator (2021). Autorka techniki narracyjnej „odkrywanie siebie z powrotem” służącej do autonarracyjnej (re)konstrukcji historii życia (2019) oraz licznych tekstów naukowych poruszających problematykę badań biograficzno-narracyjnych.