Człowiek w świecie wartości. Wartości jako korelat zachowań zbiorowych

21.00zł

Andrzej Tarczyński (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-390-2
ISBN 978-83-8018-391-9 (e-book)
s. 124, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej:E-BOOK ibuk.plSpis treści

Przedstawiony tom jest próbą ukazania kluczowego znaczenia wartości jako obiektu konstytuującego oraz kształtującego zarówno działania zbiorowe człowieka, jak i samą kondycję człowieka jako takiego. Wartości pojmowane są tu jako czynniki określające kierunek ludzkiej aktywności, związane z reguły z sytuacją wyboru. Tytuł tomu Człowiek w świecie wartości odzwierciedla podstawową charakterystykę ludzkiej kondycji – człowiek ujmowany nie abstrakcyjnie, ale uspołeczniony jest w swych działaniach, ukierunkowany ku wartościom i tylko w takim świetle może być właściwie odczytany sens jego działań i zamierzeń. Książka składa się z ośmiu artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych, w większości związanych z Instytutem Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy mają nadzieję, że przedstawione teksty staną się ważnym przyczynkiem do dyskusji o roli kategorii pojęciowej wartości w szeroko pojętej humanistyce.

Opis produktu

Wartość jako kategoria pojęciowa i odpowiadająca jej sfera rzeczywistości najczęściej jest traktowana jako ten element rodzajowy, który najlepiej i najpełniej pozwala na odróżnienie i oddzielenie domeny nauk humanistycznych i przyrodniczych . (…) Nauki społeczne najczęściej ujmują wartości przez pryzmat ludzkich pragnień, preferencji czy potrzeb. Zachowania zbiorowe człowieka implikują w istocie doświadczenia wartości, tzn. przypisywanie obiektom określonych wartości. Stąd w podtytule niniejszego zbioru figuruje określenie wartości jako korelatu zachowań zbiorowych. Nauki społeczne, a szerzej nawet cała humanistyka, ujmują człowieka i jego zachowania jako rezultat bytowania w sieci znaczeń, przez samego człowieka wytwarzanych. W tym sensie odnoszenie się do wartości staje się normalnym doświadczeniem każdego indywiduum, które nie może abstrahować w swych działaniach od społecznych znaczeń integrujących zbiorowość, do której należy i w której życiu uczestniczy. Tytuł tomu „Człowiek w świecie wartości” odzwierciedla podstawową charakterystykę ludzkiej kondycji – człowiek ujmowany nie abstrakcyjnie, ale uspołeczniony jest w swych działaniach, ukierunkowany ku wartościom i tylko w takim świetle może być właściwie odczytany sens jego działań i zamierzeń.

Ze Wstępu