Homo narrator

21.00zł

Amelia Krawczyk-Bocian
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-369-8
ISBN 978-83-8018-370-4 (e-book)

s. 148, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

W świecie współczesnym cenionymi wartościami stały się wewnętrzny świat przeżyć i doświadczeń każdego człowieka oraz jego indywidualna, samodzielnie konstruowana wizja siebie i świata. Pytanie o to „kim jestem” pozostaje aktualne nie tylko dla ludzi młodych. Być twórcą własnego życia, rozumieć przeżyte zdarzenia i doświadczenia, czerpać z nich, to zadania współczesnego człowieka. Celem prowadzenia własnej narracji jest spotkanie z samym sobą, poznanie siebie, rozumienie swoich wyborów i swoich decyzji, zaduma nad ich konsekwencjami… Książka świetnie wpisuje się w ten nowy – inny świat. Autorka zaprezentowała spójny i logiczny wywód na temat narracji i narratora obecnego w każdym z nas. Z dużym zaangażowaniem, znawstwem teoretycznym i metodologicznym odkrywa przed Czytelnikiem homo narratora.

Opis produktu

W świecie, który znamy, coraz dłuższe życie człowieka rozpada się na kawałki, między którymi coraz częściej nie ma ciągłości. Cenioną wartością jest dziś wewnętrzny świat przeżyć i doświadczeń każdego człowieka, jego indywidualna, samodzielnie konstruowana wizja siebie i świata. Przy czym to konstruowanie siebie nigdy się nie kończy. Życie w świecie, który cechują ciągłe zmiany i radykalna niepewność, wymaga tworzenia samego siebie ciągle od nowa, i proces ten musi trwać przez całe życie. Pytanie o to „kim jestem” jest aktualne nie tylko dla ludzi młodych, również dojrzałych, a nawet starych. Być twórcą własnego życia, rozumieć przeżyte zdarzenia i doświadczenia, czerpać z nich, to zadania współczesnego człowieka. Celem prowadzenia własnej narracji jest spotkanie z samym sobą, poznanie siebie, rozumienie swoich wyborów i swoich decyzji, zaduma nad ich konsekwencjami. Recenzowana książka świetnie wpisuje się w ten nowy – inny świat. Autorka zaprezentowała spójny i logiczny wywód na temat narracji i narratora obecnego w każdym z nas. Z dużym zaangażowaniem, znawstwem teoretycznym i metodologicznym odkrywa przed Czytelnikiem homo narratora, który powinien być w każdym z nas.

Z recenzji dr hab. Justyny Dobrołowicz, prof. UJ

Amelia Krawczyk-Bocian – Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych, uczenia się biograficznego, zdarzeń krytycznych w biografii i indywidualnej młodych dorosłych. Autorka trzech monografii i: Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików (2013), Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (2016), Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza (2019). Autorka techniki narracyjnej „odkrywanie siebie z powrotem” służącej do autonarracyjnej (re)konstrukcji historii życia (2019) oraz licznych tekstów naukowych poruszających problematykę badań biograficzno-narracyjnych.