Informatyczny model współdziałania obszarów mózgu

29.40zł

Dariusz Mikołajewski
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-359-9
ISBN 978-83-8018-372-8 (e-book)
s. 192, oprawa miękka

do kupienia również w formie elektronicznej:E-BOOK ibuk.plSpis treści

Modelowanie obliczeniowe stanowi ważne uzupełnienie i rozszerzenie badań teoretycznych i eksperymentalnych. Monografia oparta jest na badaniach własnych i przedstawia nową koncepcję biologicznie wiernego modelowania na poziomie systemowym układów podkorowych oraz współdziałania obszarów mózgu. Skierowana jest do czytelników, którzy interesują się problematyką funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, jego obliczeniowego modelowania oraz wykorzystania rezultatów ww. badań w informatyce, biocybernetyce i inżynierii biomedycznej. To ciekawa propozycja również dla studentów kierunków medycznych oraz informatyki stosowanej.

Opis produktu

Dynamiczny rozwój nauk o układzie nerwowym człowieka doprowadził do sytuacji, w której kluczowego znaczenia nabrały neuronauki obliczeniowe, pozwalające na zrozumienie sposobu działania mózgu poprzez tworzenie modeli jego funkcji. Pomimo dużej wagi i ogromnego zainteresowania liczba badań w tym obszarze jest wciąż niewystarczająca, a postęp stosunkowo wolny, choć mamy dostęp do coraz nowocześniejszych metod i narzędzi informatycznych. Ponadto większość prac eksperymentalnych i modeli obliczeniowych dotyczy działania kory mózgu oraz wybranych struktur podkorowych, natomiast rola struktur anatomicznie i funkcjonalnie niższych (pnia mózgu i rdzenia kręgowego) jest pomijana. Niniejsza monografia podejmuje dotychczas rzadko omawiany temat obliczeniowego modelowania na poziomie systemowym oddziaływania funkcjonalnie niższych struktur układu nerwowego (rdzenia kręgowego i pnia mózgu) na struktury funkcjonalnie wyższe (obszary podkorowe i korowe) i wzajemnie w ramach współdziałania struktur ośrodkowego układu nerwowego.

(ze wstępu)

Dr inż. Dariusz Mikołajewski – profesor uczelni, Kierownik Katedry Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW oraz prezes zarządu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UKW spółka z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1997), Podyplomowego Studium Telekomunikacji Cyfrowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2002), Studium Podyplomowego „Sieci komputerowe i aplikacje internetowe” na Politechnice Poznańskiej (2004), Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy (2012), Studiów Podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2014) oraz studiów Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2017). Rozprawę doktorską „Symulacje funkcji pnia mózgu” obronił pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzisława Ducha w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2015). W latach 2016–2019 Kierownik Zakładu Teleinformatyki oraz Pracowni Sieci Komputerowych w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jego dorobek obejmuje 3 książki, ponad 180 rozdziałów w monografiach i artykułów, udział w 20 grantach i projektach innowacyjnych oraz ponad 40 nagród krajowych i zagranicznych. Jest również wykładowcą i współpracownikiem naukowym w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem międzynarodowej grupy badawczej InteRDoCTor, członkiem Rad Wydawniczych i recenzentem w czasopismach krajowych i zagranicznych.