Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

31.50zł

Radosław Sajna-Kunowsky
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-422-0
ISBN 978-83-8018-423-7 (e-book)
s. 304, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Dzięki rozwojowi mediów – o których dziś mówimy „nowe media” – genealogia, wspierana przez genetykę (coraz łatwiej dostępną w tzw. erze cyfrowej), stała się w czasach współczesnych modna. Umożliwiła bowiem badanie rodów w sposób o wiele łatwiejszy i szybszy, niż było to możliwe wcześniej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie Internetu jako przestrzeni źródłowej do badań genealogicznych (z uwzględnieniem możliwości technologicznych do badań genetycznych z tym związanych) oraz zaprezentowanie wyników badań dotyczących wybranego rodu w przejrzysty, czyli chronologiczny sposób.

Opis produktu

Dzięki rozwojowi mediów – o których dziś mówimy „nowe media” – genealogia, wspierana przez genetykę (coraz łatwiej dostępną w tzw. erze cyfrowej), stała się w czasach współczesnych modna. Umożliwiła bowiem badanie rodów w sposób o wiele łatwiejszy i szybszy, niż było to możliwe wcześniej (…). Nowe media – w tym Internet jako główne narzędzie badawcze – pozwalają jednak nie tylko odkrywać geny i przodków, ale także umożliwiają weryfikację pewnych informacji, które dotarły do dzisiejszych pokoleń poprzez tradycyjne źródła, począwszy od dawnych ksiąg (w tym szlacheckich herbarzy), a skończywszy na przekazywanych z pokolenia na pokolenie rodzinnych opowieściach o przodkach, które czasami osiągają wręcz mityczny charakter (…).

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie Internetu jako przestrzeni źródłowej do badań genealogicznych (z uwzględnieniem możliwości technologicznych do badań genetycznych z tym związanych) oraz zaprezentowanie wyników badań dotyczących wybranego rodu w przejrzysty, czyli chronologiczny sposób. Struktura książki odzwierciedla zatem chronologię rodowych dziejów (…).

Fragmenty ze Wstępu

Radosław Sajna-Kunowsky – medioznawca i hispanista, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2005) oraz habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Jest autorem sześciu monografii i ponad 70 artykułów naukowych (w językach polskim, angielskim i hiszpańskim) na temat systemów medialnych, Internetu, komunikowania politycznego, globalnego itp. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, był ekspertem Komisji Europejskiej, a w roku 2021 został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.