Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

27.30zł

Albert S. Kotowski
Marta Rajewska (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-409-1
ISBN 978-83-8018-410-7 (e-book)
s. 286, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencję dla doktorantów i młodych naukowców, którą w czerwcu 2020 roku zorganizował Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej motywem przewodnim był konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedstawione w niniejszym tomie teksty dotyczą tematyki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Zostały nadesłane przez historyków, politologów, socjologów i literaturoznawców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce.

Opis produktu

W czerwcu 2020 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował interdyscyplinarną konferencję dla doktorantów i młodych naukowców. Była ona kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2010 roku przez doktorantów historyków, uczestników studiów trzeciego stopnia w ówczesnym Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  Celem organizatorów było umożliwienie przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych prezentacji wyników swoich badań – tak, by poszerzyć spektrum poruszanych problemów o obszary leżące w kręgu zainteresowań historyków. Sukces pierwszej konferencji zachęcił pomysłodawców do zorganizowania kolejnych konferencji. Tematem wiodącym pierwszej konferencji były metody rozwiązywania konfliktów. Motywem przewodnim ostatniej, czwartej był konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym.

Istnieją różne definicje konfliktu, najbardziej ogólna określa go jako niezgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów, zetknięcie się sprzecznych interesów, spór, zatarg. Można wyróżnić wiele sfer, dziedzin i sposobów występowania konfliktów: w historii, polityce, społeczeństwie, przyrodzie czy medycynie, aby wymienić tylko niektóre. Przedstawione w niniejszym tomie teksty dotyczą tematyki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Zostały nadesłane przez historyków, politologów, socjologów i literaturoznawców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce. Ze względu na różnorodność tematyczną i chronologiczną artykuły zostały uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów.