Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

37.80zł

Zbigniew Bukowski
Tomasz Bojar-Fijałkowski (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-360-5
ISBN 978-83-8012-361-2 (e-book)
s. 384, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Praca ma walor praktyczny, dotyczy bowiem zagadnień instytucjonalnych związanych z: organami i inspekcjami powołanymi do przestrzegania prawa w trzech wybranych państwach, szczególnymi instrumentami i procedurami kontroli oraz trybem postępowania w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej.  Zestawienie ze sobą problemów natury teoretycznej, analizy rozważań przyjętego w danym systemie prawa, modelu prawnej kontroli ochrony środowiska oraz bardziej praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów kontroli lub inspekcji jest znaczącym atutem publikacji. Książka z pewnością będzie pomocna pracownikom organów administracji publicznej, zarówno o charakterze ogólnym (organy gminy), jak i szczególnym (regionalne dyrekcje ochrony środowiska).

Opis produktu

Monografia stanowi pokłosie XIX Czesko-Polsko-Słowackiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Ochrony Środowiska zatytułowanej Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jaką zespół Katedry Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizował jesienią 2018 roku w Chełmnie. Patronem wydarzenia był J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a sama konferencja wpisywała się w rok jubileuszowy 50-lecia uczelni. Jej organizację wsparł samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Santander Universidades. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów czeskich w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Zlinie, słowackich w Trnawie i Bratysławie oraz polskich w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Częstochowie oraz sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji ochrony środowiska różnych szczebli.

Praca ma walor praktyczny, dotyczy bowiem zagadnień instytucjonalnych związanych z: organami i inspekcjami powołanymi do przestrzegania prawa w trzech wybranych państwach, szczególnymi instrumentami i procedurami kontroli oraz trybem postępowania w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. […] Zestawienie ze sobą problemów natury teoretycznej, analizy rozważań przyjętego w danym systemie prawa, modelu prawnej kontroli ochrony środowiska oraz bardziej praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów kontroli lub inspekcji jest znaczącym atutem pracy. Ten zabieg może mieć pozytywny wpływ na poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców monografii. […] Książka jest dedykowana zarówno społeczności akademickiej, jak i praktykom. Z uwagi na jej walory naukowe będzie przydatna do prowadzenia badań naukowych pracownikom nauki zajmującym się zagadnieniami prawnej ochrony środowiska, doktorantom, magistrantom, studentom w trzech państwach członkowskich UE. […] monografia ta będzie pomocna pracownikom organów administracji publicznej, zarówno o charakterze ogólnym (organy gminy), jak i szczególnym (regionalne dyrekcje ochrony środowiska). […] Przede wszystkim recenzowana monografia powinna się cieszyć największym zainteresowaniem wśród pracowników inspekcji ochrony środowiska.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Moniki Król, prof. UŁ