Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Adam Michał Szulc
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-470-1
ISBN 978-83-8018-479-4 (e-book)
s. 532, oprawa twarda, format A4
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Spis treści

Dystrybucją książki zajmuje się Polski Związek Sportu Niesłyszących

Kronika… stanowi hołd dla tych wszystkich osób, dzięki którym sport niesłyszących w Polsce może świętować w 2022 roku 100-lecie swojego istnienia. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia sportowe i działania organizacyjne związane ze sportem niesłyszących w Polsce w latach 1922–1992. Książka jest owocem współpracy autora z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, klubami sportowymi dla niesłyszących, Polskim Związkiem Głuchych oraz z bohaterami omawianych w Kronice… wydarzeń.

Księga upamiętnia nazwiska ponad 3000 osób związanych z polskim sportem niesłyszących. Wartość historyczną Kroniki… wzbogaca ponad 400 archiwalnych fotografii.

Opis produktu

Kronika… stanowi hołd dla tych wszystkich osób, dzięki którym sport niesłyszących w Polsce może świętować w 2022 roku 100-lecie swojego istnienia. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia sportowe i działania organizacyjne związane ze sportem niesłyszących w Polsce w latach 1922–1992. Książka jest owocem współpracy autora z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, klubami sportowymi dla niesłyszących, Polskim Związkiem Głuchych oraz z bohaterami omawianych w Kronice… wydarzeń.

Blisko trzyletnia kwerenda naukowa zaowocowała chronologicznym uprządkowaniem bardzo dużej ilości informacji dotyczących wydarzeń sportowych, w których brali udział polscy działacze i sportowcy niesłyszący. Informacje te zostały poprzedzone, w rozdziale drugim, opisem realiów społecznych i edukacyjnych w Polsce – działalnością towarzystw, szkół i zakładów dla głuchoniemych. Geneza i rozwój sportu niesłyszących nie byłyby możliwe bez zaangażowania osób słyszących: duchownych, nauczycieli, polityków, trenerów i działaczy sportowych. Kronika… upamiętnia nazwiska ponad 3000 osób związanych z polskim sportem niesłyszących. Wartość historyczną Kroniki… wzbogaca ponad 400 archiwalnych fotografii.

W tytule Kronika 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce autor odwołuje się do nazewnictwa dotyczącego osób obarczonych problemem ze słuchem, które było powszechnie wykorzystywane w publikacjach w omawianym okresie.

 

Adam Michał Szulc (ur. 1972 w Bydgoszczy, Polska) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku technika komputerowa (1999) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku fizyka (2008). Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 1996). Stopień doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2019). Autor licznych publikacji i monografii naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej osób niesłyszących. Kierownik licznych grantów naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej, m.in. International Visegrad Fund, Small Grant (2014), „Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla sportu i białego sektora” (2014), „Aktywność fizyczna – lekarzem chorób przewlekłych” – grant Fundacji Lotto „Milion Marzeń” (2015), „Physical activity tests of people before and after liver transplantation” (2015–2019), „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki” (2020). Aktywnie współpracuje z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących (od 2015). Kierownik reprezentacji Polski kobiet niesłyszących w piłce nożnej oraz asystent trenera. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla sportu (2020).