Language Situation in Yemen. A study of Ḫubān and ṢanʕāɁ Dialects. Studia nad sytuacją językową w Jemenie na przykładzie dialektu Ḫubān i Sany

25.20zł

Magdalena Al-Sayadi
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-399-5
ISBN 978-83-8018-400-8 (e-book)
s. 166, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka jest wynikiem wielu lat analiz i doświadczeń. Po licznych pobytach w Jemenie autorka zauważyła potrzebę opisania dialektu środkowego Jemenu, zwracając uwagę na brak lub niedostateczny opis regionu. Nie chciała zajmować się wyłącznie dialektami, które posiadają już liczne publikacje, m.in. dialekt Sany, Adenu czy Taizu. Jej celem było ukazanie dialektu, który doczekał się tylko jednej publikacji Jemeńczyka Mohammeda Aš-Šamāriego Lahja Ḫubān. Dirāsa Luġawiya. Częsta obecność wśród Jemeńczyków, sprawiła, że zainteresowała się również zjawiskiem mieszania się dialektów w ramach jednej wypowiedzi. To spowodowało zgłębienie wiedzy na temat tzw. code mixing i motywacji społecznych mających wpływ na takie zjawisko.

Opis produktu

dr Magdalena Al-Sayadi – absolwentka filologii arabskiej, Wydziału Neofilologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Studiów Filologicznych Uniwersytetu w Sanie. Po licznych pobytach w Jemenie dr Al-Sayadi zauważyła potrzebę opisania dialektu środkowego Jemenu, zwracając uwagę na brak lub niedostateczny opis regionu. Autorka nie chciała zajmować się wyłącznie dialektami, które posiadają już liczne publikacje, m.in. dialekt Sany, Adenu czy Taizu. Jej celem było ukazanie dialektu, który doczekał się tylko jednej publikacji Jemeńczyka Mohammeda Aš-Šamāriego Lahja Ḫubān. Dirāsa Luġawiya. Częsta obecność wśród Jemeńczyków, sprawiła, że zainteresowała się również zjawiskiem mieszania się dialektów w ramach jednej wypowiedzi. To spowodowało zgłębienie wiedzy na temat tzw. code mixing i motywacji społecznych mających wpływ na takie zjawisko. Autorka specjalizuje się w dziedzinie językoznawstwa, przede wszystkim w dialektach języka arabskiego oraz dydaktyce języka arabskiego. W latach 2010-2012 była wykładowcą języka arabskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2013 jest pracownikiem Katedry Językoznawstwa Orientalistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Magdalena Al-Sayadi PhD – graduate of Arabic Philology in the Faculty of Modern Languages of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the Faculty of Philological Studies in the University of Sana. After numerous visits to Yemen she observed the need to describe the dialect of Central Yemen, noting the lack or insufficient description of the region. The author did not want to deal only with dialects that already have numerous publications, including the dialect of Sana, the dialect od Aden or the dialect of Taiz. Her aim was to present a dialect that was published only once by the Yemeni, Mohammed Aš-Šamāri: Lahja Ḫubān. Dirāsa Luġawiya. Frequent presence among Yemenis made her interested in the phenomenon of mixing dialects within one statement. This resulted in the research of the so-called code mixing and social motivation influencing such a phenomenon. The author specializes in the field of linguistics, mainly in Arabic dialects and didactics of the Arabic language. In 2010-2012 she was a lecturer of the Arabic language at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Since 2013, she has been working at the Department of Oriental Linguistics at the Kazimierz Wielki University