Nie tylko Fort Trump. Stosunki polityczno-wojskowe Polski z USA

27.30zł

Łukasz Jureńczyk
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-384-1
ISBN 978-83-8018-385-8 (e-book)
s. 260, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Celem monografii jest przedstawienie, analiza i ocena stosunków między Polską i Stanami Zjednoczonymi w obszarze polityczno-wojskowym z czasu prezydentury Donalda Trumpa. Punktem wyjścia rozważań są strategiczne i normatywne podstawy tych stosunków, w tym wzajemne postrzeganie się przez sojuszników i zawierane między nimi porozumienia. Stanowią one podstawę dla analizy zbieżności interesów oraz form współdziałania między państwami w omawianym obszarze zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym.

Opis produktu

Tytuł monografii Nie tylko „Fort Trump”. Stosunki polityczno-wojskowe Polski z USA zarysowuje jej zakres przedmiotowy, tj. polityczno-wojskowe aspekty stosunków polsko-amerykańskich, w tym kwestię stacjonowania w Polsce żołnierzy amerykańskich. Sugeruje również cezury czasowe, czyli okres prezydentury Donalda Trumpa, która sprawowana była od stycznia 2017 roku do stycznia 2021 roku. W poszczególnych podrozdziałach książki pojawiają się jednak odwołania do wydarzeń wcześniejszych, w tym głównie z czasu prezydentur Baracka Obamy i George’a W. Busha. Uzasadnione jest to koniecznością wprowadzenia czytelnika w konkretne zagadnienia lub porównaniem omawianych zjawisk, decyzji i działań z wcześniej występującymi. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący zagadnienia wpisujące się w zakres dziedziny nauk społecznych. Analiza przede wszystkim realizowana jest w ramach dyscyplin nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Miejscami pojawiają się jednak wątki z zakresu ekonomii i finansów, nauk prawnych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach

Celem monografii jest przedstawienie, analiza i ocena stosunków między Polską i Stanami Zjednoczonymi w obszarze polityczno-wojskowym z czasu prezydentury Donalda Trumpa. Punktem wyjścia rozważań są strategiczne i normatywne podstawy tych stosunków, w tym wzajemne postrzeganie się przez sojuszników i zawierane między nimi porozumienia. Stanowią one podstawę dla analizy zbieżności interesów oraz form współdziałania między państwami w omawianym obszarze zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym.

Jest to książka dobrze napisana i świetnie udokumentowana. Dotyczy spraw superważnych w polskiej polityce zagranicznej i dla Polski w ogóle. Stosunki z USA są chyba jedynym obszarem polskiej polityki zagranicznej, w którym – przy mojej ogólnie krytycznej jej ocenie – można znaleźć elementy pozytywne. (…) Jest dobrze skonstruowaną, przemyślaną, kompetentnie zrealizowaną próbą pokazania ważnej, najważniejszej relacji dwustronnej Polski w dość niezwykłym czasie. Jest to próba autorska i oryginalna. Tezy Autora nie budzą moich wątpliwości pod względem poziomu argumentacji i doboru źródeł, które są miarodajne i zróżnicowane. Efekt końcowy, który miałem przyjemność niniejszym recenzować, został poprzedzony poważną analizą warstwy empirycznej problemu oraz refleksją naukową sytuującą problem w szerszym układzie odniesienia. Książka ma szansę zainteresować całkiem szerokie, nie wyłącznie akademickie grono odbiorców. Będzie też służyć jako cenna pomoc dydaktyczna dla przynajmniej kilku kierunków studiów. Sam będę do niej chętnie sięgał.

Z recenzji prof. dra hab. Romana Kuźniara