O współczesnym nazewnictwie produktów leczniczych

25.20zł

Samuela Tomasik
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-392-6
ISBN 978-83-8018-393-3 (e-book)
s. 176, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Celem niniejszej książki jest analiza nazw handlowych leków dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym, jak również wskazanie, że są to jednostki, które nie różnią się znacząco od nazw własnych innych produktów, a także wypełniają wiele funkcji charakterystycznych dla innych chrematonimów marketingowych.  Autorka usiłuje odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju jednostkami są współczesne nazwy handlowe leków. Równocześnie formułuje też tezę, że jednostki te stanowią niezwykle wyrazisty przykład chrematonimów marketingowych.

 

Opis produktu

O tym, że nazwy leków – widziane jako całość – podpadały pod zainteresowanie filologiczne czy artystyczne, świadczy już wiersz Jerzego Zagórskiego, figurujący w formie motta recenzowanej książki. Już w drugim zdaniu pojawia się COVID-19 – zatem rzecz jest niezwykle aktualna. Całość dotyczy nazewnictwa leków dostępnych w Polsce, przy czym akcent położono na kategorię nazw handlowych po roku 1989. I trudno się dziwić, nazwy te stanowią bowiem naturalny łącznik pomiędzy światem substancji chemicznych a światem doświadczenia dnia codziennego w rodzaju: ból gardła, uczucie pełności czy nerwowość. W pracy postawiono sobie cel, m.in.: „odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju jednostkami są współczesne nazwy handlowe leków”. I sformułowano tezę, „że jednostki te stanowią niezwykle wyrazisty przykład chrematonimów marketingowych”. Tu następuje rozróżnienie na nazwy międzynarodowe i na nazwy handlowe. Autorka większą uwagę poświęca tym drugim. Od razu należy powiedzieć, że praca przynosi: ogromny ładunek wiedzy dotyczącej stanu refleksji nad nazwami leków; dobrze zarejestrowane przykłady użyć, stanowiące materiał empiryczny fundujący wnioski badawcze (około 20 tysięcy nazw).

Z recenzji prof. dra hab. Piotra Wierzchonia

Samuela Tomasik – językoznawczyni, która szczególnym uczuciem darzy nazwy własne, adiunkt na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.