Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące

37.80zł

Kamila Piernik-Wierzbowska
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-460-2
ISBN 978-83-8018-461-9 (e-book)
s. 303, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Monografia zawiera zagadnienia o charakterze podstawowym, takim jak samo prawo do odszkodowania za omawiane szkody. Przedstawia również obszary, w których szkody te występują. Część wykorzystanych danych pochodzi bezpośrednio od jednostek, urzędów i instytucji oraz sądów, a także od przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów rolnych i rybackich. Analizie poddano podstawy i zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez wolno żyjące zwierzęta wraz z wytypowaniem podmiotów, które mogą taką odpowiedzialność ponosić. Celem pracy jest bowiem wskazanie nie tylko zasad dotyczących ponoszenia odpowiedzialności za szkody tego rodzaju, ale także rozmiaru tych szkód oraz ich znaczenia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i prawnym.

Opis produktu

Tematyka odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym nie doczekała się całościowego opracowania. Może to wynikać z faktu rozproszenia norm prawnych i braku kompleksowego podejścia ustawodawcy do kompensacji szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Jest to zagadnienie wielowątkowe, składające się również z wielu problemów prawnych. Poruszona problematyka budzi niezrozumienie i wiele emocji wśród poszkodowanych, dla których szkody te nierzadko są bardzo dotkliwe, natomiast dla prawników nie zawsze jest ona w pełni czytelna. Prawdopodobną przyczynę tego stanu rzeczy mogą stanowić widoczna niekonsekwencja aksjologiczna ustawodawcy, częste zmiany prawa i towarzyszących im idei, a także selektywne podejście ustawodawcy do kwestii kompensacji szkód przez zwierzęta wybranych gatunków. Niniejsza praca ma na celu opracowanie tego zagadnienia i ujęcia go w sposób zaproponowany przez autorkę, a także zwrócenia uwagi na możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez szerokie grono podmiotów

(ze Wstępu)