Podmiot polityki w świetle teorii systemowo-funkcjonalnej Niklasa Luhmanna

27.30zł

Joanna Wieczorek-Orlikowska
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-363-6
ISBN 978-83-8018-364-3 (e-book)
s. 224, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

Książka powstała jako rezultat wielomiesięcznej pracy nad rozprawą doktorską, wraz z uwzględnieniem bardzo cennych uwag recenzenckich, a także własnych przemyśleń autorki na przestrzeni kilku lat obserwacji rzeczywistości społecznej. Jej celem jest analiza pojęcia podmiotu polityki, wchodzącego w skład współczesnej politologicznej wiedzy tła, pod kątem jego nowego definiowania oraz interpretacji przez pryzmat założeń i schematów metodologicznych teorii funkcjonalno-systemowej Niklasa Luhmanna. Problem badawczy związany jest bezpośrednio ze współczesną debatą prowadzoną w obrębie szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym w nauce o polityce, gdzie analizuje się problem podmiotowego bądź niepodmiotowego charakteru zmiany w rzeczywistości politycznej. W tym ujęciu teoria systemowo-funkcjonalna, rozumiana jako teoria bazująca na dyrektywach holizmu metodologicznego, wpisuje się bezpośrednio w rozważania teoretyczne nad charakterem i znaczeniem kategorii podmiotu politycznego.

Opis produktu

Dr Wieczorek-Orlikowska „chwyciła byka za rogi”, gdyż postanowiła się zmierzyć z problemem, który zazwyczaj odstrasza. To znaczy:  z kwestią kompatybilności, a nawet wzajemnej przekładalności dwóch na pierwszy rzut oka wykluczających się optyk, podmiotowej i systemowej. Niektórzy z politologów radzą z tym sobie pozornie, narracją eklektyczną (swoistym „przeplotem”); a większość przede wszystkim woli korzystać z uznanych i już „wyczerpanych” w rozbiorze gotowych schematów teoretycznych niż samemu podjąć się refleksji metateoretycznej i teoretycznej. Autorka dołączyła więc do stosunkowo wąskiego grona badaczy z własnymi ambicjami teoretycznymi. […] Sadzę więc, że ukazanie się jej książki będzie w naszym politologicznym środowisku wydarzeniem naukowym, i to zauważalnym.

prof. dr hab. Mirosław Karwat
(z recenzji wydawniczej)

 

Przedstawiona do recenzji praca to pokłosie rozprawy doktorskiej pozytywnie zakończonego postępowania doktorskiego dr Joanny Wieczorek-Orlikowskiej przeprowadzonego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sam pomysł na książkę oceniam jak najbardziej pozytywnie. Odnoszę wrażenie, że teoria Niklasa Luhmanna znajduje się dziś na marginesie zainteresowań współczesnych badań społecznych, tym niemniej uważam, że koncepcja badania systemu społeczno-prawnego jako autopojetycznego stanowi istotny wkład w dorobek światowych nauk o polityce i socjologii. Próba odczytania podmiotu polityki poprzez klucz systemowo-funkcjonalny jawi się wciąż bardzo interesująco. Myślę, że zagadnienie to może być cały czas twórczo rozwijane w obszarze badań dotyczących teorii integracji europejskiej.

dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
(z recenzji wydawniczej