Prawne aspekty aktywności obywatelskiej. Wybrane zagadnienia

31.50zł

Zbigniew Bukowski
Marian Masternak (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-405-3
ISBN 978-83-8018-407-7 (e-book)
s. 328, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka poświęcona jest problematyce aktywności obywatelskiej, stanowiącej jeden z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Rozważania koncentrują się głównie wokół prawnej regulacji działalności wybranych organizacji obywatelskich oraz podstawowych form dobrowolnego angażowania się jednostek w kształtowanie rzeczywistości społecznej i politycznej. Jest to książka kierowana do wszystkich osób zainteresowanych prawnymi aspektami aktywności obywatelskiej, w tym do przedstawicieli nauk prawnych, osób wykonujących zawody prawnicze, pracowników organów administracji publicznej realizujących zadania publiczne we współpracy z organizacjami obywatelskimi, osób działających w takich organizacjach, a także studentów prawa, administracji oraz innych kierunków studiów, na których wykładana jest problematyka aktywności obywatelskiej.

Opis produktu

Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera prezentację wyników badań nad statusem prawnym podstawowych kategorii organizacji obywatelskich działających na rzecz dobra wspólnego, takich jak stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, kościoły i inne związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe. Druga część książki jest poświęcona prawnej regulacji podstawowych form aktywności obywatelskiej, takich jak zgromadzenia, działalność pożytku publicznego, konsultacje społeczne, partycypacja społeczna, udział organizacji obywatelskich w postępowaniach prawnych (administracyjnym i cywilnym). Ta część monografii opisuje przede wszystkim administracyjnoprawne ramy aktywności obywatelskiej, ale zawiera też omówienie wybranych aspektów karnoprawnych oraz cywilnoprawnych tej działalności. W trzeciej części monografii przedstawione są wyniki badań pomiaru zróżnicowania poziomu występowania aktywności obywatelskiej w Polsce oraz zagadnień społecznych i prawnych udziału obywateli w rozwoju lokalnym – na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego.

Książka została przygotowana z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Autorzy mają nadzieję, że sięgną po nią wszystkie osoby, które są zainteresowane prawnymi aspektami aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiciele nauki, studenci prawa, administracji, politologii oraz innych kierunków studiów, na których wykładana jest problematyka aktywności obywatelskiej, osoby działające w organizacjach obywatelskich, pracownicy administracji publicznej, sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy oraz inne osoby stykające się w pracy zawodowej z problematyką podjętą w niniejszej publikacji.